Postoje četiri glavna stadijuma orgazma: seksualno uzbuđenje, plato (faza povećanja seksualne napetosti), orgazam i umirivanje. Kada dođe do seksualnog uzbuđenja, mozak šalje poruku organizmu da...

Frizer Mario Hvala iz Novog Sada postao je popularan širom svijeta nakon što je na zahtjev svojih mušterija uspio da pretvori njihovu kosu u...