Viškovićev ekspoze: Planovi za period 2018-2022.

496
Radovan Višković

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Radovan Višković trenutno izlaže ekspoze pred poslanicima u Narodnoj skupštini RS.

On je prethodno rekao da je Vlada na čijem čelu je bila Željka Cvijanović ostvarila zapažene rezultate u složenim političkim, ekonomskim i međunarodnim okolnostima, a da će opredjeljenje nove vlade biti da nastavi sa svim uspješnim aktivnostima na jačanju Republike Srpske. Višković je rekao da će opšte okolnosti djelovanja nove vlade, posebno kada je riječ o političkim odnosima u Srpskoj, te odnosima sa institucijama na nivou BiH, biti neuporedivo povoljnije nego u prethodnom periodu, čime će se novoj vladi otvoriti širi prostor da se primarno fokusira na ekonomski prosperitet Republike Srpske.

– Naš zajednički cilj i zadatak jeste jaka, stabilna, prosperitetna Republika Srpska, sa punim, dejtonskim institucionalnim kapacitetima, sa kojima će biti u stanju adekvatno odgovoriti na sve zahtjeve njenih građana – naglasio je Višković, izlažući Program Vlade Republike Srpske za period 2018-2022. godina.

On je naglasio da to ne znači da na tom putu neće biti susretanja sa brojnim poteškoćama i izazovima, ali pozitivni trendovi koje bilježi Republika Srpska daju za pravo da čvrstoj vjeri da će buduće vrijeme biti obilježeno daljim pozitivnim kretanjima i ekonomskim napretkom. Višković je podsjetio da je Cvijanovićeva, predstavljajući Program rada Vlade Republike Srpske za mandatni period 2014-2018. godina, istakla da je stopa privrednog rasta mjera uspjeha Vlade.

– Stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda su od 2015. do 2017. godine iznosile 2,8 odsto, 3,5 odsto i 3,1 odsto, a procjene za 2018. godinu su 3,6 odsto. Da je Vlada Cvijanovićeve u potpunosti ispunila postavljeni cilj, dokazuje i činjenica da je već 16 kvartala uzastopno ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda, odnosno u mandatnom periodu prethodne Vlade nije bilo kvartala u kome je zabilježeno realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda – naveo je Višković.

On je istakao da je prvi put u 2017. godini nominalni bruto domaći proizvod iznosio preko 10 milijardi maraka.

– Pokrivenost uvoza izvozom je u mandatu prethodne Vlade kretala se između 60 i 71 odsto, uz povećanje učešća izvoza u bruto domaćem proizvodu na 35 odsto. Tržište rada i nezaposlenost je bila odrednica svih politika prethodne Vlade Republike Srpske i zbog toga je posebno važno istaći veoma značajne rezultate u ovoj oblasti – naglasio je Višković.

Broj zaposlenih, naveo je on, prvi put u Republici Srpskoj premašio je 260 000.

– Anketna stopa zaposlenosti od 38,7 odsto, te anketna stopa nezaposlenosti od 17,2 odsto su najbolje vrijednosti od kada se ovi pokazatelji mjere u Republici Srpskoj – rekao je Višković.

Od fiskalnih pokazatelja, dodao je on, učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu je sa 46,7 odsto 2015. godine, smanjeno na 39,4 odsto na kraju 2018. godine, dok je učešće ukupnog duga u bruto domaćem proizvodu sa 57,3 odsto 2015. godine smanjeno na 51,3 odsto na kraju 2018. godine.

– Sve navedeno jasno ukazuje da je Vlada Cvijanovićeve veoma uspješno odgovorila svim ekonomskim, fiskalnim, a posebno političkim izazovima koji su joj se našli na putu. Ujedno, novoj vladi Republike Srpske ostavljen je mnogo bolji ekonomski, fiskalni i politički ambijent, koji zahtijeva da nastavimo da radimo veoma predano i dodatno unapređujemo sve one oblasti koje će prvenstveno poboljšati živorni standard svakog čovjeka u našoj Republici – naglasio je Višković.

Prema tome, naglasio je on, ovi pokazatelji predstavljaju i polaznu osnovu za rad nove vlade, a u predstojećem periodu je potrebno akcenat sa fiskalnih politika, prebaciti na strukturne reforme.

– Fiskalne politike su, ipak, ograničenog dometa, a posebno u složenim ekonomskim i fiskalnim okolnostima, gdje Republika Srpska ima pod neposrednom kontrolom samo jedan dio fiskalne politike, njene mogućnosti i dometi su u značajnoj mjeri umanjeni – naglasio je Višković.

On smatra da trenutna i ekonomska i fiskalna pozicija Republike Srpske, a posebno politička pozicija, omogućava da pažnja bude usmjerena prvenstveno na strukturne reforme, a sve sa ciljem unapređenja konkurentnosti i poboljšanja produktivnost privrede Republike Srpske.

– Na svim politikama koje nova vlada Republike Srpske bude provodila, zajednički ćemo raditi sa poslovnom zajednicom i sindikatom, te svim drugim kategorijama našeg društva, na koje se predložene politike budu odnosile kako bi obezbjedili širok konsenzus svih zainteresovanih – naglasio je Višković, iznoseći ekspoze.

On je rekao da postoje prepreke i izazovi koje je potrebno otkloniti u narednom periodu, kako bi unaprijedili konkurentnost i poboljšali produktivnost privrede Republike Srpske, što je ključno za poboljšanje ekonomskog statusa svakog pojedinca.

– Primjera radi, dugoročno posmatrano, ništa nam ne znači da povećavamo plate zbog nedostatka kadra, a onda nam zbog neadekvatnog obrazovanja samo dodatno pada produktivnost. Hoću da kažem da mjere moraju biti sistemske i dobro pripremljene, sa jasnim ciljem djelovanja i unaprijed definisanim rezultatima koji se žele postići – istakao je mandatar za sastav nove vlade Srpske.

S tim u vezi, naglasio je on, ključne prepreke koje smo identifikovali i na čijem otklanjanju će biti akcenat nove vlade Republike Srpske su nizak nivo konkurentnosti i produktivnosti privrede, fiskalno preizdašan zdravstveni sektor koji akumulira neizmirene obaveze, zatim neefikasan javni sektor, neusklađenost obrazovanja i tržišta rada sa izraženom strukturnom nezaposlenosti, te neodrživa demografska slika Republike.

Višković je rekao da se, na osnovu identifikovanih prepreka, ključne reformske oblasti u fokusu nove vlade Republike Srpske odnose na povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede Republike Srpske sa ciljem povećanja plata, održiv zdravstveni sistem, te efikasan ukupan javni sektor.

– Uključen u reformske oblasti biće i obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, poboljšanje demografske pozicije Republike Srpske, zatim istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija, te evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja. Želim da naglasim da je zaštita ljudskih prava i bezbjednost naših građana naš prioritet koji je uključen u sve naše politike i zato ga nećemo posebno izdvajati – rekao je Višković.

On je istakao da zaštita ljudskih prava podrazumijeva borbu protiv kriminala i korupcije, insistiranje na ubrzanju sudskih postupaka, posvećenost ljudskim i manjinskim pravima, osjetljivim grupama i socijalnoj inkluziji, te naveo da će posebno insistirati na zalaganju za mir, stabilnost i bezbjednost.

– Takođe, populacija omladine, penzionera, invalida i boračke kategorije su kategorije stanovništva prema kojima će se i nova Vlada Republike Srpske odnositi sa posebnom pažnjom i uvažavanjem – rekao je Višković.

On je naglasio da će kroz sve politike koje bude radila ova vlada insistirati na tripartitnom socijalnom dijalogu i odluke o ključnim politikama će biti donošene zajedno procesom konsultacija, ali će isto tako tražiti odgovornost od svih partnera u socijalnom dijalogu.

– Realizacijom planiranih politika, želimo obezbijediti dodatnu ekonomsku, fiskalnu i finansijsku stabilnost Republike, a time i dugoročno poboljšanje položaja svih kategorija društva – ističe Višković.

Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske istakao je da je osmišljen paket mjera koji bi kroz povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede Srpske trebao rezultirati povećanjem plata radnika. Višković je rekao da bi smanjenje opterećenja privrede trebalo u značajnoj mjeri da poveća konkurentnost privrede Republike Srpske. Posebna pažnja, kako je istaknuto u ekspozeu, biće posvećena problemu sive ekonomije kroz planske i redovne kontrole poslovanja privrednih subjekata, kontrole isplate plata zaposlenima, te praćenje i objavljivanje podataka o prosječnim primanjima i dobiti po privrednim granama.

– Uspostavićemo jednostavniji i efikasniji sistem fiskalizacije koji podrazumijeva prenos podataka sa fiskalnog uređaja putem interneta u realnom vremenu, a to neće stvoriti dodatne obaveze privrednim subjektima, jer će reforma biti finansirana iz budžeta Republike. Analize pokazuju da je poseban izvor sive ekonomije vezan za isplatu plata “na ruke”, što predstavlja izvlačenje dobiti iz preduzeća, koja je oporezovana samo sa deset odsto. Zbog toga ćemo zajedno sa Vladom FBiH raditi na ponovnom uvođenju oporezivanja dividende – rekao je Višković.

U cilju olakšanja poslovanja privredi kroz smanjenje administrativne opterećenosti, istakao je Višković, biće izvršena reforma Inspektorata Republike Srpske, objedinjujući sve inspekcije u Republici.

– Time će biti izbjegnute duple kontrole, odnosno preklapanje nadležnosti opštinskih i republičkih inspekcija, a rad Inspektorata učinjen efikasnijim i efektivnijim. Suzbijanjem sive ekonomije i redefinisanjem poreske politike otvara se prostor za povećanje plata zaposlenih, odnosno stimulišu se poslodavci da isplaćuju veće plate – naglasio je Višković.

Prema njegovim riječima, pitanje podsticaja biće sistemski riješeno donošenjem zakona o podsticajima.

– Tim zakonom će se definisati vrste i obim podsticaja, uslovi za dobijanje ove vrste podrške, subjekti koji ostvaruju pravo na podsticaje i automatizovati postupak raspodjele shodno ispunjenim uslovima, odnosno kreiraćemo registra svih podsticaja – naveo je Višković i dodao da je potrebno pronaći novu ulogu Investicono-razvojne banke i Garantnog fonda Republike Srpske.

Mandatar je u ekspozeu istakao da je domaće tržišta kapitala i novca u prethodnih sedam godina bilo značajan izvor za obezbjeđenje finansiranja i podršku likvidnosti budžetu Srpske kroz dužničke hartije od vrijednosti.

– Međutim, tržište vlasničkih hartija od vrijednosti nije imalo svoju ključnu ulogu, odnosno nije bilo iskorišćeno kao najpovoljniji izvor dodatnog kapitala za razvoj privrednih društava. Namjera Vlade jeste da kroz nove proizvode i dodatnu edukaciju na tržištu vlasničkih hartija od vrijednosti, tržište učinimo privlačnijim, a procedure efikasnijim i efektivnijim, omogućavajući da se i nagrađivanje radnika vrši kroz učešće u vlasništvu privrednih društava – rekao je Višković.

Govoreći o mjerama u svakoj od grana privrede, mandatar je istakao da je u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije cilj organizovanje sistemski podržane domaće primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije.

– U oblasti drvoprerađivačke industrije naš cilj je da povećamo stepen obrade proizvoda drvoprerađivača, koji će biti izvozno orijentisani i koji će proizvodnju zasnivati na savremenim tehnologijama sa kvalitetnim i dobro plaćenim kadrom – istakao je Višković.

U ekspozeu je navedeno da je cilj u oblasti metalske i elektro industrije povećanje konkuretnosti domaćih proizvođača i njihovih izvoznih performansi, a u sektoru industrije tekstila, kože i obuće podizanje efikasnosti i konkurentnosti kroz tehnološki razvoj i razvoj konkurentne bazne industrije i vlastitog proizvoda.

– U oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala naš cilj je jačanje konkurentnosti uz korišćenje sopstvenih resursa, s krajnjim ciljem da oblast građevinarstva postane inovativna i zadovoljava potrebe građana i ekonomije Srpske – naglasio je Višković.

Govoreći o planovima u oblasti energetike, Višković je naveo da Mješoviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske” mora da unificira i optimizira svoje radne procese i organizaciju, prilagođenu otvorenoj konkurenciji na slobodnom tržištu električne energije u skladu sa Trećim energetskim paketom Evropske unije. Kao najznačajnije investicija u oblasti energetike koje su u toku realizacije ili će biti realizovane, mandatar je naveo izgradnju hidroelektrana Dabar, Trebinje, Dubrovnik dva, Buk Bijela, Foča i Paunci.

– U oblasti trgovine kao strateški ciljevi identifikovano je stvaranje efikasnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj trgovine i unapređenje i stimulisanje konkurentnosti domaćih privrednih društava i njihovih proizvoda – istakao je Višković.

Govoreći o oblasti turizma, mandatar je rekao da je cilj Vlade Srpske da izuzetan prirodni i kulturni potencijal stavi u funkciju turističke ponude i uskladi ga sa modernim zahtjevima svjetskog tržišta.

– Izgradnja saobraćajne infrastrukture biće ključni prioritet Vlade, a prije svega mislim na izgradnju mreže autoputeva, brzih puteva, obilaznica oko većih gradova, mostova, rehabilitaciju putne i željezničke mreže, kao i restruktuiranje i modernizaciju željezničke infrastrukture – rekao je Višković.

Dodao je i da će posebna pažnja vlade Srpske za mandatni period 2018-2022. godina biti posvećena efikasnosti ukupnog javnog sektora.

– Namjera nam je da ukupan javni sektor učinimo efikasnijim i efektivnijim, javna preduzeća profitabilnim izvorom budžetskih prihoda, te da promijenimo strukturu javne potrošnje, smanjujući tekuću potrošnju u pravcu povećanja kapitalnih izdataka – rekao je Višković.

On je dodao da će izmjena strukture budžetske potrošnje i stvaranje fiskalnog prostora za povećanje javnih investicija biti realizovano sprovođenjem niza mjera koje će imati za posljedicu smanjenje učešća potrošnje na plate, pravedniju i efikasniju raspodjelu podsticaja i ukupnih socijalnih davanja, te novu politiku obezbjeđenja potrebnog finansiranja.

– S tim u vezi, uspostavićemo Registar zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem, a cilj je da se istim obuhvate svi zaposleni u Republici Srpskoj koji platu primaju iz javnih sredstava, radi stvaranja jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentnijeg korišćenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih – naveo je Višković.

On je dodao da će, s ciljem efikasnije i efektivnije upotrebe javnih sredstava, biti uspostavljen Registar podsticaja, koji će obuhvatiti podsticaje na svim nivoima vlasti u Republici, te Registar socijalnih davanja, kako bi se izvršila pravednija raspodjela i bolje “ciljanje” svih budžetskih davanja.

– Kao što sam prethodno već istakao, tržište kapitala i tržište novca Srpske su u prethodnih sedam godina bili značajan izvor za obezbjeđenje finansiranja i podršku likvidnosti Budžeta Republike Srpske kroz dužničke hartije od vrijednosti – ističe Višković.

Prema njegovim riječima, sa ciljem dodatnog unapređenja tržišta kapitala i tržišta novca, te potrebe izmjene načina na koji se stvara javni dug, a stavljajući prioritet na izvore koji imaju manju cijenu i prilagodljivije uslove, Vlada Srpske će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti neophodnim izmjenama zakonske regulative, a na taj način će se omogućiti brža i jeftinija, nova politika obezbjeđenja potrebnog finansiranja.

Višković je dodao da će se povećanje efikasnosti jedinica lokalne samouprave sprovoditi u skladu sa potrebama koje iskažu jedinice lokalne samouprave preko Saveza opština i gradova Srpske.

– Ono na čemu ćemo zasigurno raditi u narednom periodu odnosi se na fleksibilnije procedure kod usvajanja rebalansa budžeta jedinica lokalne samouprave, fleksibilnost po pitanju osnivanja potrebnih, novih ustanova i institucija na lokalnom nivou i pitanja zapošljavanja ljudi u istim, omogućavanja fleksibilnosti u trošenju sredstava čije je trošenje različitim zakonskim propisima namjenski određeno, rješavanju pitanja titulara imovine, pitanjima iz Zakona o uređenju prostora i građenju i besplatnog pristupa podacima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose Srpske, te posebno na problem vezan za normiranje broja službenika u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa brojem stanovnika na teritoriji iste – naveo je Višković.

On je dodao da će posebna pažnja Vlade Srpske u narednom mandatnom periodu biti usmjerena na reformu javnih preduzeća.

– Reformu javnih preduzeća podijelićemo u tri segmenta: javna preduzeća koja opterećuju ili zahtjevaju dodatna sredstva iz Budžeta Republike, čiju reformu moramo sprovesti bez odlaganja, komunalna javna preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, čije reformisanje je potrebno hitno započeti od jedinica lokalne samouprave, uz partnerstvo sa Vladom Srpske, te strateška javna preduzeća od kojih se očekuje da budu izuzetno profitabilna i budu jedan od izvora prihoda Budžeta Republike, čija reforma mora da bude pažljivo sprovedena u cilju efikasnijeg i produktivnijeg poslovanja, a sve sa ciljem ostvarivanja značajnije dobiti – naveo je Višković.

On je dodao da će nova vlada Srpske insistirati da javna preduzeća budu izvor za finansiranje budžeta, a ne njegovi potrošači.

Višković je najavio i objedinjavanje Agencije za bankarstvo Srpske, Agencije za osiguranje Republike, te Komisije za hartije od vrijednosti Srpske, a sve sa ciljem uspostavljanja efikasnijeg i efektivnijeg nadzornog tijela. Govoreći o zdravstvenom sistemu Srpske, Višković je ocijenio da je ključni problem tog sistema fiskalno preizdašan i nereformisan zdravstveni sektor, koji akumulira neizmirene obaveze, te posebno podjela nadležnosti između različitih aktera u sistemu, što onemogućava jasno utvrđivanje pune odgovornosti.

– Definisanjem jasne odgovornosti svih aktera zdravstvenog sistema prvenstveno ćemo izvršiti povezivanje svake zdravstvene ustanove sa njenim osnivačem, insistirajući da osnivač i upravljač ustanovom preuzme punu odgovornost za njeno upravljanje – rekao je Višković.

On je dodao da, kako bi se stvorili uslovi za uvođenje zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja u trezorski sistem poslovanja, te na taj način povećala fiskalna odgovornost, potrebno je prije toga definisati i dosljedno sprovesti mjere koje će “zaustaviti krvarenje” zdravstvenog sistema, odnosno dodatno stvaranje neizmirenih obaveza.

– Vlada Srpske je u prethodnom periodu zajedno sa Svjetskom bankom uradila analizu neizmirenih obaveza zdravstvenog sistema, ali s obzirom da iz dana u dan neke zdravstvene ustanove povećavaju iznos neizmirenih obaveza, izvršićemo ponovnu inventuru svih obaveza zdravstvenog sistema. Nakon što dosljedno sprovedemo mjere za zasutavljanje ‘krvarenja’ zdravstvenog sistema i izvršimo analizu neizmirenih obaveza potrebno je definisati model i sprovesti mjere za izmirenje neizmirenih obaveza u zdravstvenom sistemu – naglasio je Višković.

On je dodao da će se tek završetkom prethodno definisanih faza stvoriti uslovi za uvođenje fiskalne odgovornosti i transparentnosti u sve institucije zdravstvenog sistema, kroz uvođenje istih u trezorski sistem poslovanja.

– Uvođenjem fiskalne odgovornosti i transparentnosti u zdravstveni sistem, stvorićemo neophodne uslove za sprovođenje strukturnih reformskih mjera, koje će se zasnivati na normiranju i uspostavljanju nove mreže zdravstvenih ustanova, koja će biti definisana u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, te na iznalaženju novih modela finansiranja zdravstvenog sistema i definisanju više ‘paketa’ zdravstvene zaštite. Namjera nam je da solidarnost u sistemu učinimo pravednijom i da odgovornost za sistem bude i na pojedincu, kako bi se povećala svijest istih i o potrebi preventivnog liječenja i očuvanja zdravlja – naglasio je Višković.

On je istakao da, iako je realizacija pojedinih faza reforme zdravstvenog sistema uslovljena prethodnim završetkom neke druge faze, Vlada Srpske će insistirati na ubrzanju dinamike realizacije svih faza, tražeći od aktera sistema da paralelno rade na svim onim mjerama koje je moguće sprovoditi odmah u 2019. godini. Višković je podsjetio da je Vlada u oblasti zdravstvenog sistema uložila značajna sredstva u prethodnom periodu, posebno u izgradnju bolničkih kapaciteta, od čega je posebno izdvojio izgradnju i rekonstrukciju Univerzitetskog kliničkog centra Srpske u Banjaluci, te Bolnice u Bijeljini i Bolnice “Srbija” u Istočnom Sarajevu.

– U narednom periodu, naše aktivnosti će i dalje biti usmjerene na izgradnju i rekonstrukciju novih kapaciteta u bolničkom sektoru. U toku je tender za izgradnju nove bolnice u Doboju, a ukupna vrijednost investicije je 80 miliona maraka. U implementaciji je i izgradnja, rekonstrukcija i opremanje tehničko-ekonomskog bloka Univerzitetsko kliničkog centra Srpske, vrijednosti više od 29 miliona maraka, te Projekat završetka izgradnje i opremanja Južnog krila Jug jedan, u iznosu od 33 miliona maraka – rekao je Višković.

On je dodao da je u planu i modernizacija Univerzitetske bolnice u Foči, rekonstrukcija Bolnice Gradiška, dogradnja novog dijela objekta Bolnice Zvornik, te adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja Specijalne bolnice za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica”, Kozarska Dubica.

– Posebna briga i pažnja Vlade Srpske u prethodnom periodu bila je posvećena populaciji penzionera i boračkoj polulaciji. Iako sam to već jedanput rekao, želim ponovo i posebno da istaknem, da će takva politika biti veoma važna odrednica i nove Vlade Republike Srpske – poručio je Višković.

On je naglasio da neće biti smanjivan dostignuti obim prava ni za jedno socijalno davanje.

– Naša politika će se zasnivati na iznalaženju realnih i održivih izvora za povećanje obima prava i njihovo bolje ciljanje, posebno na one korisnike kojima je dato pravo i više nego potrebno. A naravno, nećemo se libiti ni da ukinemo pravo onima koja isto nisu zaslužili ili su ga zloupotrebljavali u prethodnom periodu – istakao je Višković.

On je najavio da će nova vlada Srpske, zajedno sa udruženjima proisteklim iz odbrambeno-otadžbinskog rata, raditi na izradi Registra boračkih kategorija, te i dalje nastaviti da pruža podršku zapošljavanju djece iz kategorije porodica poginulih boraca.

– U narednom mandatnom periodu, pokrenućemo ponovo Program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u Republici Srpskoj – rekao je Višković.

On je podsjetio da je ovoj godini Vlada Republike Srpske donijela odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

– Mjesečno novčano primanje je novčana pomoć borcima sa navršenih 65 godina kojima staž osiguranja i poseban staž u dvostrukom trajanju iznosi 15 ili više godina, a koji nisu i ne mogu biti korisnici penzije po propisu iz penzijsko-invalidskog osiguranja, jer ne ispunjavaju propisane uslove. Nova Vlada Republike Srpske će obezbjediti pravni osnov da bi se i u narednim godinama vršila isplata mjesečnog novčanog primanja – poručio je mandatar.

Kako bi dodatno povećali efikasnost ukupnog javnog sektora Srpske, ističe Višković, Vlada Srpske će u narednom mandatnom periodu posebnu pažnju posvetiti i analizi i reviziji svih prenesenih nadležnosti sa Republike Srpske na BiH.

– Naša namjera je da u potpunosti poštujemo slovo Dejtonskog mirovnog sporazuma i da radimo na vraćanju svih nadležnosti koje su nam naknadno oduzete. Nastavićemo beskompromisno da branimo svaku nadležnost Republike Srpske, a u narednom periodu bićemo posvećeni vraćanju nadležnosti koje su prenesene na BiH nivo pravnim nasiljem visokih predstavnika. Preispitaćemo vlasništvo nad institucijama na nivou BiH, koje su osnovane iz sredstava Republike Srpske – istakao je Višković.

Dodao je da je nakon dvije godine primjene novog Zakona o radu potrebno inovirati i unaprijediti zakonski okvir, te donijeti strategiju bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu. Višković je rekao da su mu, radeći na izradi Smjernica za razvoj privrede, gotovo svi privrednici, bez obzira na privrednu granu iz koje dolaze, isticali problem nedostatka kvalitetne radne snage.

– Obrazovanje treba da podstiče inovacije, kritičko razmišljanje i preduzetništvo i da obezbjeđuje mladima potrebne vještine kako bi bili globalno konkurentni, što je ključni pokretač razvoja – rekao je Višković.

Navodeći da je prilagođavanje obrazovanja i tržišta rada potrebama privrede kontinuiran proces i da ga nije moguće sprovesti u naredne dvije ili tri godine, Višković je rekao da će reforma ove oblasti povećati konkurentnost i produktivnost privrednih subjekata i dovesti do bolje alokaciju resursa koji se trenutno ulažu u obrazovanje kadra, za kojim privreda nema potrebu.

Na taj način, naglasio je mandatar, bolje obrazovanje i efikasnije tržište rada smanjiće i administrativne troškove, kao i troškove obuke koju trenutno imaju privredni subjekti, a ujedno će učiniti efikasnijim i efektivnijim ukupan sistem obrazovanja i tržišta rada.

U oblasti rada i zapošljavanja i dalje osnovni problem, smatra mandatar, predstavljaju visoke stopa nezaposlenosti i ekonomske neaktivnosti radno sposobnog stanovništva.

On je ukazao da i dalje postoje prigovori poslovne zajednice na nedovoljnu fleksibilnost radnog zakonodavstva iako je primjenom Zakona o radu iz 2016. godine došlo do smanjenja rigidnosti u postupcima zapošljavanja, ostvarivanja i zaštite prava po osnovu rada, te otpuštanja.

U ekspozeu je navedeno da socijalni dijalog predstavnika poslodavaca i sindikata, naročito na najnižim oblicima organizovanja, nije dovoljno izražen, što rezultira u relativno malom broju zaključenih kolektivnih ugovora na nivou poslodavca i nivou područja, oblasti ili grane.

Mandatar je podsjetio da je radi utvrđivanja stanja u oblasti primjene Zakona o radu, održano više javnih rasprava o njegovoj primjeni, izrađen Izvještaj o analizi primjene tog zakona i da je zaključeno da će taj izvještaj biti osnov za buduće intervencije u zakonu.

On je naglasio da će reforma tržišta rada biti upotpunjena reformom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, sa ciljem da se smanji administrativna opterećenost Zavoda jer treba biti u punoj funkciji posredovanja u zapošljavanju i sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Prema njegovim riječima, treba osigurati bolju povezanost između mjera za podršku zapošljavanju i programa socijalnih davanja. Posebna pažnja biće posvećena sređivanju evidencija Zavoda na način da lica koja aktivno traže posao budu odvojena od onih koji su na evidenciji Zavoda radi ostvarivanja drugih prava, a ostvarivanje prava na besplatno zadravstveno osiguranje prenijeti na Fond zdravstvenog osiguranja.

– Preduslov za realizaciju ove mjere je izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske – istakao je Višković u obraćanju poslanicima.

U cilju bolje povezanosti obrazovanja sa potrebama tržišta rada, upisna politika biće kreirana u skladu sa potrebama poslodavaca, istaknuto je u ekspozeu.

– Insistiraćemo na dosljednoj primjeni Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koji omogućava da u srednjim stručnim i tehničkim školama struke i zanimanja se mogu izvoditi u dualnom sistemu obrazovanja, u skladu sa nastavnim planovima i programima određene struke i zanimanja – naglasio je Višković.

On je naveo da je u oblasti visokog obrazovanja potrebno posebnu pažnju posvetiti poboljšanju kvaliteta visokog obrazovanja.

Dodao je da je demografska obnova Republike Srpske osnovni nacionalni i politički cilj.

– Zbog toga će kroz sve politike nove vlade Republike Srpske komponenta koja utiče na bolju demografsku sliku Republike Srpske biti nezaobilazan faktor – rekao je Višković.

On je istakao da se Republika Srpska, slično kao i sve zemlje okruženja, pa i evropske, suočava sa problemom negativnog prirodnog priraštaja i starenja stanovništva.

– Osnovni problem Republike Srpske je veoma niska stopa ukupnog fertiliteta ili problem nedovoljnog rađanja. Dodatni izazov predstavlja odliv radne snage. Svima nam je jasno da ne postoje ekonomske ili fiskalne mjere koje mogu da kompenzuju ovakva negativna demografska kretanja. Prema tome, kroz sve naše politike u narednom periodu, kao poseban imperativ, nameće se potreba poboljšanja demografske slike Republike Srpske – rekao je mandatar u obraćanju poslanicima.

On je naveo da je namjera nove vlade da u narednom periodu posebnu pažnju posveti mladim ljudima i mjerama podrške roditeljstvu, te da nastavi sa svim onim politikama koje su u prethodnom periodu uticale na poboljšanje položaja mladih, mjerama usmjerenim na usklađivanje porodičnog i profesionalnog života.

– Namjera nam je i da zajednički radimo na politikama koje će dugoročno dovesti do povećanja motivacije za ostanak na području Republike Srpske, koje će povećati stopu ukupnog fertiliteta u Republici Srpskoj, te na taj način poboljšati demografsku sliku Republike Srpske – istakao je Višković.

Drugačije rečeno, ekonomski i fiskalni uslovi su potrebni uslovi za kratkoročnu održivost, a demografske prilike su nephodan uslov dugoročnu održivost Republike u svakom smislu.

Višković je rekao da digitalizacija otvara nove mogućnosti za kvalitetniji život građana i da će nova vlada biti usmjerena na podršku digitalnoj ekonomiji i novim tehnologijama kao ključnim odrednicama koje će omogućiti intenzivniji i dinamičniji privredni rast. On je istakao da je informatizacija društva još jedan u nizu izazova koji će uslijedi u narednim godinama i da pred Srpskom krupan, ali neizbježan zadatak modernizacije administrativnog aparata i kretanja prema servisno orijentisanoj javnoj upravi okrenutoj građanima i poslovnim subjektima.

– Namjera mi je da sve naše politike počivaju na istraživanju, razvoju, inovacijama i digitalnoj ekonomiji, odnosno da budu podržane novim informacionim tehnologijama koje će omogućiti njihovu efikasniju i efektivniju realizaciju – rekao je Višković.

On je istakao da digitalizacija otvara nove mogućnosti za kvalitetniji život građana kroz veći broj usluga, jeftinije usluge, dostupnije informacije i znanje, te povezivanje među ljudima.

– Digitalizacija dovodi i do humanijeg društva, koje pruža mogućnost aktivnog učešća u radu svih kategorija stanovništva, posebno mislim na invalide i stare. Iako se često vezuje za tehniku, digitalizacija je mnogo više od toga, jer ona pruža šansu i za nova radna mjesta koja su bolje plaćena. I što je najvažnije, digitalizacija je naša prilika da zaustavimo odliv radne snage” – naglasio je Višković.

U ekspozeu je nevedeno da će se izgradnjom nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetima u toku ove i naredne godine steći uslovi da svaki građanin i svaka kompanija može da obavlja poslove sa državnim organima na brz i efikasan način, koristeći moderna tehnološka sredstva komunikacije.

– Ali, naš posao se tu ne završava. Mi moramo osmisliti i realizovati kompletan novi razvojni pravac baziran na digitalnoj ekonomiji, u kojem će naši ljudi izvoziti ono čega nam sigurno ne manjka, a to su ideje, inovacije, softver, i sve ono što što ćemo objediniti pod nazivom “e-Srpska”, odnosno četvorogodišnji investicioni program kojim će Republika podsticati i strateški podržavati razvoj elektronskog poslovanja – rekao je mandatar u obraćanju poslanicima.

On je rekao da će istovremeno biti osnaženi institucionalni kapaciteti, te u službi informatizacije društva biti zaposleni najbolji i najkvalitetniji ljudi, spriječen njihov odlazak, a nadležne institucije biti podginute na viši nivo.

– Informaciona bezbjednost, e-uprava, tržište kripto kapitala, samo su neki od segmenata razvoja informacionog društva koji će biti u funkciji ekonomskog razvoja Republike Srpske i tu nam je prijeko potrebna saradnja države, pojedinca i privrede – naveo je Višković.

U oblasti poslovne digitalne infrastrukture, Vlada Republike Srpske će uložiti maksimalne napore u cilju bolje povezanosti nauke i poslovne zajednice, te podršci razvoju novih tehnologija i inovativnog poslovanja.

– Putem Investiciono-razvojne banke Republike Srpske omogućićemo veoma povoljne uslove finansiranja za uvođenje novih tehnologija. Pored toga, poslovna zajednica se suočava i sa nedostatkom kvalitetnog, visokoobrazovanog kadra, iz oblasti informacionih tehnologija. S tim u vezi, kroz studentske stipendije i bolji studentski standard, iskazaćemo svoju posvećenost i opredjeljenost u usmjeravanju mladih za studiranjem u oblasti informacionih tehnologija – naglasio je Višković.

U ekspozeu je navedeno da će u fokusu rada nove vlade biti i poboljšanje kvaliteta i dostupnosti sporta, te realizacija politika u oblasti kulture.

– U cilju pobošljanje kvaliteta i dostupnosti sporta nastavićemo da zajedno sa jedinicama lokalne samouprave ulažemo u modernizaciju sporta i učinimo ga dostupnijim svim segmentima društva, odnosno da radimo ma njegovom omasovljavanju. Kako bi sport učinili dostupnijim, posebno djeci i mladima, insistiraćemo na vraćanju sporta i sportskih sekcija u škole – rekao je Višković.

Nova vlada će pomoći i jačanju strukovnih sportskih organizacija, te insistirati na uspostavljanju jasnih kriterijuma za finansiranje sportskih organizacija i manifestacija, te povećanju iznosa sredstava koji se izdvajaju za sport.

– U narednom mandatnom periodu donijećemo i novi Zakon o sportu, kojim ćemo na dugoročan način riješiti pitanje organizacije i finansiranja sporta, prvenstveno onog profesionalnog – rekao je mandatar za sastav nove vlade.

On je naveo da oblast u kojoj postoji veliki potencijal, a o kojoj se veoma malo govori i nedovoljno joj se posvećuje pažnja, jeste oblast kulture.

– Zahvaljujući našoj raznolikoj kulturi i istorijskom naslijeđu, promocija kulture kao turističkog potencijala pruža nam prilike za ekonomski razvoj, posebno onih dijelova Republike Srpske koje imaju veliki kulturni potencijal u velikom broju nacionalnih manjina – rekao je Višković.

S tim u vezi, naglasio je mandatar, u saradnji sa Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske biće nastavljeno da se radi na promociji kulturnih različitosti i kreiranju novog turističkog proizvoda Republike Srpske.

– Ujedno, uspostavićemo jasne kriterije za finansiranje ustanova kulture, kao i kulturnih manifestacija, a radićemo i na povećanju izdvajanja za kulturu – rekao je Višković, iznoseći ekspoze.

Dodao je da proces evropskih integracija predstavlja jedan od prioriteta Vlade Srpske i u budućem periodu.

– Uostalom, Vlada i sve ostale nadležne institucije Srpske su svo ovo vrijeme bile najprogresivniji akteri u BiH kada je riječ o ispunjavanju evropskih obaveza. Ono na čemu ćemo insistirati jeste potpuna zaštita i poštovanje ustavnog položaja i nadležnosti institucija Republike Srpske i protivićemo se bilo kakvim pokušajima zloupotrebe integracionog procesa za slabljenje Republike Srpske i oduzimanje njenih nadležnosti – istakao je Višković.

On je poručio da Republika Srpska u procesu evropskih integracija, u okviru BiH, može djelovati isključivo kao ravnopravan partner, nikako kao poslušnik i podanik, zbog čega je od krucijalnog značaja insistiranje na dosljednoj primjeni mehanizma koordinacije procesa evropskih integacija u BiH u svim segmentima integracionog procesa.

– Dogovoreni mehanizam koordinacije u potpunosti počiva na dejtonskim ustavnim rješenjima, štiti poziciju i nadležnosti Srpske, te su iz tog razloga pojedinci iz Sarajeva, rukovođeni svojim političkim motivima, u prethodnom periodu nastojali da ga samo parcijalno ili djelimično primjenjuju, što za nas nije prihvatljivo – istakao je Višković.

On je napomenuo da mehanizam koordinacije predstavlja odgovarajući okvir za zajedničku realizaciju svih segmenata integracionog procesa, od politike integrisanja do programiranja sredstava pomoći, te izrade različitih zajedničkih dokumenata, kao što je i Program ekonomskih reformi, i nova Vlada Srpske će na tome insistirati.

– Jednog glasa ispred BiH, što predstavlja zahtjev Evropske komisije i EU, nema bez Republike Srpske i punog poštivanja i primjene mehanizma koordinacije. Republika Srpska je do sada, a i u budućnosti će nastaviti sa ulaganjem maksimalnih napora kako bi se ostvario napredak u procesu evropskih integracija i u interesu nove Vlade, a i svih građana Republike Srpske jeste da Evropska komisija i Savjet EU što prije okončaju proceduru po pitanju odobravanja statusa kandidata i otpočinjanja pristupnih pregovora – naveo je Višković.

On je poručio da će zvanični Brisel i u novoj vladi Srpske imati pouzdanog partnera na putu evropskih integracija, uz uslov punog poštovanja njenog ustavnog položaja i nadležnosti.

– S druge strane, po pitanju eventualnog članstva u NATO, nova vlada Srpske će se kretati isključivo u okvirima koje je definisala Narodna skupština, a to je vojna neutralnost. Taj stav je utemljen kako na veoma lošim iskustvima iz neposredne prošlosti koje srpski narod ima sa ovom organizacijom, tako i na činjenici da je za nas bilo kakva NATO granica na Drini apsolutno neprihvatljiva. Mi pratimo stavove Srbije i ukoliko, hipotetički gledano, Srbija u određenom momentu promijeni svoj stav po ovom pitanju, smatramo da se narod u Srpskoj putem referenduma treba izjasniti po pitanju članstva BiH u NATO – ističe Višković.

On je dodao da Vlada Republike Srpske ostaje opredijeljena za dalje unapređenje i jačanje regionalne i međunarodne saradnje, a da svakako u tome aktivnu ulogu imaju predstavništva Srpske u inostranstvu, koja čine važan dio institucionalne strukture Republike.

– Aktivnosti predstavništava usmjerene su na jačanje privredne, naučne, obrazovne, kulturne i svake druge saradnje sa subjektima u inostranstvu, što svakako daje rezultate i doprinosi pozicioniranju Republike Srpske u zemljama njihovog sjedišta. Vlada Srpske će i u narednom periodu sprovoditi mjere usmjerene na poboljšanje rada predstavništava, kako bi ona na najbolji način odgovorila zahtjevima koji se pred njih postavljaju – rekao je Višković.

On je dodao da se, stoga, kao strateški cilj postavlja dalje jačanje postojeće mreže predstavništava kroz intenziviranje njihovih aktivnosti, ali i uspostavljanje novih predstavništava u zemljama od interesa.

– Preispitaće se dosadašnji rezultati rada i kapaciteti, a sve u funkciji stvaranja racionalnije i efikasnije mreže koja će biti u funkciji jačanja privredne i svih drugih oblika saradnje sa svim zainteresovanim stranama – naveo je Višković.

On je najavio da će fokus Vlade Srpske u narednom periodu biti i na definisanju strateških opredjeljenja i smjernica u djelovanju prema dijaspori.

– Uzimajući u obzir značajan broj iseljenika sa teritorije Srpske, kao i njihovih potomaka u inostranstvu, nameće se obaveza institucionalnog povezivanja i stvaranja osnove za uspostavljanje efikasne, sistemske saradnje sa dijasporom. Time će se omogućiti ne samo podrška matice dijaspori za očuvanje nacionalne svijesti, srpskog jezika i kulture, već i obezbjeđenje podrške dijaspore privrednom i društvenom razvoju Republike Srpske – smatra Višković.

On je dodao da će upravo predstavništva Republike Srpske u inostranstvu imati još značajniju ulogu po pitanju saradnje sa dijasporom, a svakako će se u određenim segmentima zajednički djelovati sa Srbijom.

– Kada je riječ o regionalnim odnosima, Republika Srpska je u potpunosti otvorena za saradnju sa svima. Naravno, centralno mjesto zauzimaju naši odnosi sa Srbijom i sa ponosom možemo konstatovati da naši odnosi nikada nisu bili na višem nivou, što se ogleda u nizu zajedničkih projekata i različitim vidovima podrške i pomoći koje je Republika Srbija obezbijedila Srpskoj i njenim građanima u prethodnom periodu – podsjetio je Višković.

On je rekao da je zahvalan predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije na velikoj podršci koju pružaju Srpskoj, navodeći da ta podrška nije floskula i nije obična riječ bez pokrića, već je iskrena i realna.

– Mnoge projekte Srpska i Srbija rade zajedno i Srbija pomaže razvoj Srpske konkretnim potezima. Zahvalni smo za finansijsku pomoć od Srbije. Od tog novca grade se mnoge škole, vrtići, obnavljaju društveni domovi širom Srpske. Sve novoizgrađene institucije nosiće ime “Srbija” – rekao je mandatar.

On je ocijenio da je, mudrom politikom koju vodi predsjednik Srbije, Srbija danas nezaobilazan faktor u ovom dijelu Evrope, a da Srpska i Srbija idu zajedno i istim putem i nastaviće da obilježavaju svaki važan datum, događaj i poduhvat zajedno.

– Zadatak nove Vlade Republike Srpske biće ne samo da sačuva visok nivo izgrađenih odnosa, već i da ih, ukoliko je to moguće, dodatno intenzivira kroz različite konkretne projekte koje možemo realizovati na osnovu Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske – naveo je Višković.

On je ponovio da je opredjeljenje Vlade Srpske evropski put, ali da to ni u kojem slučaju ne umanjuje značaj i kvalitet odnosa koje Republika Srpska ima sa drugim parnterima, gdje svakako posebno mjesto zauzima Ruska Federacija, koja se u više navrata pokazala kao iskren prijatelj Republike Srpske i njenog naroda.

– Pored toga što je riječ o jednom od najznačajnijih investitora u Srpsku, Ruska Federacija je oduvijek zauzimala principijelan stav po pitanju poštivanja međunarodnog javnog prava, odnosno Dejtonskog mirovnog sporazuma, te se zalagala za objektivnost i istinit prikaz stanja u BiH, kako na sjednicama PIK-a, tako i na sjednicama Savjeta bezbjednosti UN – napomenuo je Višković.

On je istakao da je važno pomenuti zahvalnost koju Republika Srpska i srpski narod u cijelosti duguju Ruskoj Federaciji za sprečavanje pokušaja usvajanja takozvane Rezolucije o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti UN 2015. godine na prijedlog Velike Britanije, kojom bi jedan cijeli narod, srpski, bio označen i okvalifikovan kao genocidan.

– Nova vlada Srpske ulagaće svoje maksimalne napore u pravcu daljeg pospješivanja političke, ekonomske, kulturne i svake druge saradnje sa Ruskom Federacijom – poručio je Višković.

On je dodao da Srpska želi i što bolje odnose sa SAD, navodeći da institucije Republike Srpske u potpunosti podržavaju politiku američkog predsjednika Donalda Trampa o nemiješanju u unutrašnje stvari drugih država.

– Siguran sam da ćemo intenzivno raditi na unapređenju naše saradnje i Vlada Srpske će svakako istrajavati na tome – rekao je Višković.

On je naglasio da je još jedan veoma bitan partner za Republiku Srpsku i Narodna Republika Kina, koja je sve prisutnija na ovim prostorima.

– Naši odnosi se intenziviraju kako kada je riječ o ekonomskoj saradnji i realizaciji različitih infrastrukturinih i projekata u oblasti energetike, tako i kada je riječ o prosvjetnoj i kulturnoj saradnji. Još je mnogo potencijala za dalji razvoj odnosa između Republike Srpske i Narodne Republike Kine i Republika Srpska u intenziviranju tih odnosa vidi svoju razvojnu šansu – istakao je Višković.

On je dodao da će Republika Srpska nastojati da svoje trajno mjesto pronađe i u savremenim oblicima regionalnog povezivanja, kao dinamičan subjekat u procesima regionalne saradnje, koji takođe otvaraju prostor za ubrzan razvoj, modernizaciju i jačanje konkuretnosti.

– Tu ne mislimo samo na regionalne programe i projekte koji se realizuju u okviru evropskog integracionog procesa, već i potrebu za razvojem saradnje sa regijama i megalopolisima širom svijeta, kako u Ruskoj Federaciji i Narodnoj Republici Kini, tako i drugim područjima. Određeni nivo ove vrste odnosa je već postignut i naš zadatak biće da ih dalje razvijamo – poručio je Višković.

Istakao je da će i nova vlada insistirati na stavu da Kancelarija visokog predstavnika u BiH (OHR) treba da bude ugašena i da strane sudije u Ustavnom sudu BiH napuste tu instituciju, navodeći da su stranci nanijeli veliku štetu i donosili veliki broj odluka na štetu Srpske.

– Visoki predstavnici su nanijeli više štete, nego što su učinili dobrog za BiH i odavno je kucnuo čas da se omogući BiH da samostalno funkcioniše, bez međunarodnog tutorstva, pogotovo ovakvog. Uslovljavanje zatvaranja OHR-a rješavanjem nametnutih i neustavnih pitanja, kao što je imovina, a što predstavlja i bitnu komponentu kretanja BiH ka NATO, za nas nije prihvatljivo. Takozvana državna i vojna imovina moraju se rješavati u paketu – rekao je Višković.

Nova vlada će, naglašeno je u ekspozeu, insistirati i da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH, jer se pokazalo da je najveći broj odluka donesen preglasavanjem na štetu Republike Srpske.

– Ovakvo djelovanje nema veze ni sa pravom, niti sa pravdom i kratkovidi su oni koji smatraju da će ovakva zloupotreba Ustavnog suda protiv Srpske i njenih institucija donijeti bilo kakav boljitak BiH – istakao je mandatar.

Govoreći o Strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa između BiH i Evropske unije, koji je nastao kao plod dogovora najviših zvaničnika Evropske komisije i Republike Srpske, Višković je rekao da Srpska ne može biti zadovoljna postignutim rezultatima.

– Još nemamo usvojen zakon o sudovima BiH, a samim tim ni riješeno pitanje takozvane proširene krivične nadležnosti Suda BiH. Odaje se utisak da pojedinim predstavnicima domaćih vlasti odgovara postojeće stanje, te da maksimalističkim zahtjevima, koji nisu u skladu ni sa evropskim principima, namjerno blokiraju proces pronalaženja trajnog i održivog rješenja – naglasio je Višković i dodao da je Srpska bila spremna da napravi ključne kompromise.

Prema njegovim riječima, nije postignut dogovor ni o načelima za izradu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, niti o Ustavnom sudu BiH, iako je u Briselu postignut dogovor pod pokroviteljstvom evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku Johanesa Hana.

– Dinamika rada na ovim zakonskim rješenjima još jednom, nažalost, pokazuje namjeru pojedinih predstavnika domaćih vlasti za zadržavanjem postojećeg stanja i blokiranjem reformskih procesa. Takođe, i pored značajnog izdvajanja sredstava za angažovanje dodatnih tužilaca i dalje nemamo riješene neke od najvećih slučajeva ratnih zločina nad nebošnjačkim stanovništvom, na koje Srpska već godinama ukazuje – naglasio je Višković.

On je dodao da je Republika Srpska i dalje opredijeljena za reformu pravosuđa na nivou BiH putem strukturalnog dijaloga i da on ne može biti završen dok ne bude napravljen napredak u vezi sa jasnim definisanjem krivične nadležnosti Suda BiH, reforme Ustavnog suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, te procesuiranja ratnih zločina na nebošnjačkim žrtvama.

– Da je reforma pravosuđa neophodna, između ostalog, pokazuje i oslobađajuća presuda bošnjačkom ratnom komandantu Naseru Oriću. Upravo zbog ovakvih primjera, stav Srpske je da se hitno, bez odlaganja i sa tačno definisanim rokovima za sprovođenje mora pristupiti reformi pravosuđa u BiH – naglasio je mandatar.

Srpska je, dodao je Višković, nezadovoljna i radom Instituta za nestala lica BiH, jer je od njegovog osnivanja došlo do zastoja u procesu traženja nestalih Srba.

– Za prvih pet mjeseci rada, identifikovano je 600 Bošnjaka i osam Srba, a ovakvi poražavajući rezultati u procesu traženja nestalih postali su praksa i narednih godina. Vlada Srpske zalagaće se zbog toga i dalje za sveobuhvatnu reformu Instituta za nestala lica BiH. Srpski narod, takođe, zaslužuje pravdu, međutim, sa ovakvim, nominalno pravosudnim, a suštinski političkim institucijama, ta pravda je apsolutno nedostižna – rekao je Višković.

Osvrnuvši se na oblast bezbjednosti, Višković je izrazio zadovoljstvo što je bezbjednost u Srpskoj na izuzetno visokom nivou zahvaljujući Policiji Republike Srpske.

– Nijedna druga policijska struktura ne može garantovati bezbjednost i ustavni poredak Srpske, kao što to čini Policija Republike Srpske. Baš zato su predstavnici dijela međunarodne zajednice 2006. godine vršili ogroman pritisak kako bi ukinuli Policiju Republike Srpske, žilu kucavicu Srpske, da bi time Republiku sveli na ljušturu – naveo je mandatar.

On je ocijenio da se danas, kada su prilike i okolnosti u svijetu bitno drugačije i kada prijateljske zemlje Rusija i Kina u svakom pogledu napreduju, Srpska nalazi u povoljnijoj situaciji.

– Nastavićemo beskompromisno da branimo svaku nadležnost Republike Srpske i bićemo posvećeni vraćanju nadležnosti koje su prenijete na BiH nivo pravnim nasiljem visokih predstavnika – rekao je Višković.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA