Prihodi Fonda solidarnosti veći od šest miliona maraka

316
Obećanja Vlade RS

Vlada RS dala je saglasnost na prijedlog finansijskog plana budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za narednu godinu, prema kojem su predviđeni prihodi 6 049 400 maraka.

Od ovog iznosa doprinosi za socijalno osiguranje planirani su u iznosu od pet miliona maraka, grantovi 156 400, transferi između različitih jedinica vlasti 892 000, a ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti u iznosu do 1 000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Rashodi sa izdacima planirani su u iznosu od 6 049 400 KM, od čega se na rashode za lična primanja zaposlenih odnosi 55 000, na rashode po osnovu korišćenja robe i usluga 68 200, a 5 925 000 na doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja. Za izdatke za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i slično planirano je 200 KM, a 1 000 za ostale izdatke iz transakcija između i unutar jedinica vlasti.

Ministri su, između ostalog, usvojili izmjene Uredbe o preduzetničkim djelatnostima s ciljem preciznijeg uređenja uslova za obavljanje određenih djelatnosti, kao i informacije o realizaciji projekta “Ljetnja škola sporta RS 2018”, te o Malim olimpijskim igrama RS za školsku 2017/2018. godinu. Ministarstvo porodice, omladine i sporta izrazilo je namjeru da predstavnici Srpske 2020. godine, pod imenom i zastavom Republike Srpske, učestvuju na Gimnazijadi u Kini.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA