Brža razmjena podataka između RUGIPP-a i APIF-a

445

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) ubuduće će razmjenjivati podatke kojima raspolažu i to putem web servisa i bez naknade.

Ovakav vid saradnje predviđen je Sporazumom o elektronskoj razmjeni podataka koji su danas u Banjaluci potpisali direktor RUGIPP-a Bosiljka Predragović i direktor APIF-a Jelena Ćetković.

Zahvaljujući novom sporazumu rad i jedne i druge institucije biće efikasniji, a u interesu i građana i pravnih lica.

Elektornska razmjena podataka posebno se odnosi na ustupanje i korišćenje podataka iz Registra poslovnih subjekata koji vodi APIF i Centralnog adresnog registra, katastra zemljišta, katastra nekretnina, katastra nepokretnosti i digitalnog katastarskog plana kao evidencija u nadležnosti RUGIPP-a.

Za elektronsku razmjenu podataka će se koristiti telekomunikacioni link koji je uspostavljen zahvaljujući saradnji obe institucije.

Imajući u vidu da se radi o povjerljivim informacijama i podacima, APIF i RUGIPP se obavezuju da će iste koristiti samo za potrebe definisane sporazumom i aneksima na sporazum, te se podaci neće koristiti u druge svrhe.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA