Biografije: Ko su i šta rade novi ministri u Vladi RS?!

9855

Vlada Republike Srpske od juče ima novi sastav u kojem su ministri šest različitih političkih partija, a među njima se nalazi 10 muškaraca i šest žena.

Ovo su njihove biografije.

Anton Kasipović (SNSD)

ministar pravde

Ovo mu je drugi mandat na čelu Ministarstva pravde RS. Rođen je 1956. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Pravnom fakultetu. Bio je dugogodišnji novinar, a potom i direktor i glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Glas Srpske” u Banjaluci. U novinarskoj karijeri radio je, između ostalog, kao dopisnik Radio-televizije Sarajevo, urednik u dnevnom listu „Nezavisne novine” , te kao direktor Marketinga Javnog RTV servisa BiH. Takođe, bio je član Upravnog odbora Radio televizije Republike Srpske. Od 2006. do 2013. godine obavljao je funkciju ministra prosvjete i kulture u Vladi RS.

Oženjen je, otac jednog djeteta. Po nacionalnosti je Hrvat.

Zlatan Klokić (SNSD)

ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju, koje se ranije zvalo Ministarstvo ze ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Ovo mu je drugi mandat na čelu ovog ministarstva. Rođen je 1983. godine u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banjaluci, na odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme sa zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike. Bio je zaposlen u ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banjaluka – RJ „Elektrodistribucija“ Prnjavor.

Oženjen je, otac dva djeteta. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Srebrenka Golić (SNSD)

ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Ovo joj je treći mandat na čelu istog ministarstva. Rođena je 1958. godine u Banjaluci, gdje je završila osnovnu školu, Gimnaziju i Pravni fakultet. Radila je u Skupštini opštine Čelinac, preduzeću „Šipad – Komerc“ Sarajevo, u preduzeću „Krajinapromet“ Banjaluka, zatim kao šef Kabineta i savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske. Bila je i direktor Javne ustanove „Službeni glasnik Republike Srpske“.

Od 2010. godine obavlja dužnost ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi RS. Udata je i majka jednog djeteta. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Dragan Lukač (SNSD)

ministar unutrašnjih poslova

Ovo mu je drugi mandat na čelu MUP-a. Rođen je 1968. godine u Krnjeuši, opština Bosanski Petrovac, gdje je završio osnovnu školu i srednju tehničku školu u Bihaću. U Banjaluci je završio Višu školu unutrašnjih poslova, zatim i Visoku školu unutrašnjih poslova, kao i postdiplomske studije i stekao zvanje magistra državno-pravnih nauka.

Tokom 25 godina radnog iskustva obavljao je poslove u SUP SRBiH, CSB Sarajevo i CSB Bihać, a od 1992. godine u MUP-u RS sve do 2005. godine, kada prelazi u Gradsku upravu Banjaluka, gdje obavlja poslove načelnika Odjeljenja komunalne policije. U MUP-u RS je radio na različitim zahtjevnim poslovima, od policajca do različitih rukovodnih pozicija.

Oženjen je i otac četvoro djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Zora Vidović (SNSD)

ministarka finansija

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije direktora Poreske uprave RS. Rođena je 1954. godine u Donjim Srđevićima, opština Srbac. Osnovnu i srednju školu je završila u Srpcu, a Ekonomski fakultet u Beogradu. Bila je na rukovodećim mjestima u brojnim finansijskim preduzećima, a u dva mandata bila je i poslanik NSRS.

Udata je i majka dvoje djece. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Boris Pašalić (SNSD)

ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Rođen je 1974. godine u Banja Vrućici, opština Teslić. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci. Od 2000. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci, a od 2013. godine obavlja funkciju pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Alen Šeranić (SNSD)

ministar zdravlja i socijalne zaštite

Ovo mu je prvi mandat u navedenom ministarstvu, a prije ovoga bio je na čelu Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi RS.

Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet je završio na Univerzitetu u Banjaluci. Magistrirao je na Keele University u Velikoj Britaniji 2010. godine, dok je 2015. godine završio specijalizaciju iz epidemiologije.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Bošnjak.

Srđan Rajčević (SNSD)

ministar Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije direktora Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, javne ustanove zadužene za koordinaciju razvoja informacionog društva u Republici Srpskoj.

Rođen je 1982. godine u Banjaluci. Njegove oblasti istraživanja i interesovanja su pravne nauke – oblast poslovnog (trgovinskog i kompanijskog) prava, te prava elektronskog poslovanja. Iskazuje interes i za ustavno, kao i za međunarodno javno pravo. Pored prava, stručna oblast kojoj je posvetio veći dio svog dosadašnjeg ličnog i javnog angažmana je računarstvo i informatika – softverski inženjering, primjenjena kriptografija, aplikativna bezbjednost te bezbjednost računarskih mreža. Iz obje oblasti posjeduje relevantne akademske kvalifikacije – dipl. inž. računarstva (University of Sheffield, 2004.) i dipl. pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, 2008.). Autor je više stručnih i naučnih radova iz oblasti pravnih aspekata telekomunikacija i informacionog društva.

Oženjen i otac troje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Petar Đokić (SP)

ministar energetike i rudarstva

Ovo mu je drugi mandat na čelu istog ministarstva, a prethodno je u dva mandata obavljao dužnost ministra rada i boračko invalidske zaštite.

Rođen je 1961. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sarajevu, a Ekonomski fakultet u Beogradu. Radio je u organima unutrašnjih poslova u Brčkom, gdje je prije rata obavljao i značajne političke funkcije. Bio je direktor i vlasnik privatnog trgovačkog preduzeća Intermarket iz Brčkog i predsjednik Upravnog odbora Matičnog državnog preduzeća UNIS iz RS.

U više mandata biran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini RS. Dva puta je biran za predsjednika Narodne skupštine RS u mandatima od 1997. do 2000. godine, a u više saziva Narodne skupštine obavljao je i dužnost predsjednika Odbora za odbranu i bezbjednost.

Otac je jednog djeteta.​ Po nacionalnosti je Srbin.

Sonja Davidović (SP)

ministarka porodice, omladine i sporta

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije načelnika Odjeljenja za pravosuđe u Ministarstvu pravde RS. Rođena je 1980. godine u Bihaću. Završila je Pravni fakultet u Banjaluci. U posljednjih 11 godina radi u Ministarstvu pravde RS.

Udata je i majka jedne kćerke. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Duško Milunović (SP)

ministar rada i boračko-invalidske zaštite

Rođen je 1966. godine u Kozarskoj Dubici gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu – smijer opštenarodna odbrana. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Borac prve kategorije i RVI.

Obavljao je dužnost načelnika jednog od odsjeka u Ministarstvu odbrane RS, a potom i načelnika za vojnu evidenciju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Od 2010. godine obavlja dužnost pomoćnika ministra u resoru boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Lejla Rešić (DNS)

ministarka uprave i lokalne samouprave

Ovo joj je treći mandat na čelu ovog ministarstva. Rođena je 1981. godine u Prijedoru, gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek žurnalistika. Radila je kao urednik informativno-političkog programa na Radiju 202 u Sarajevu, bila dopisnik sarajevskog „Oslobođenja“ iz Prijedora te više od dvije godine bila zaposlena u Informativno-tehničkom centru Radio-televizije Republike Srpske u Prijedoru. Potom je angažovana na Televiziji RS, u centrali u Banjaluci, gdje je radila kao urednik informativnog programa.

Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Neđo Trninić (DNS)

ministar saobraćaja i veza

Ovo mu je drugi mandat na čelu istog ministarstva. Rođen je 1956. godine u Ramićima, u opštini Ključ. Mašinski fakultet je završio u Banjaluci. Radio je kao profesor u Srednjoškolskom centru u Ključu, te imao rukovodeće pozicije u privredi – kao upravnik proizvodnje u Fabrici masivnog namještaja ”Previja” u Ključu, tehnički rukovodilac elektromašinskog održavanja u Rudniku olova i cinka ”Sase” Srebrenica, a potom i tehnički direktor u Fabrici za preradu lakih, obojenih i plemenitih metala ”11. mart” u Srebrenici. Od 2000. godine je generalni direktor Fabrike za pocinčavanje d.o.o. Srebrenica.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Bratunac a od 2010. do 2014. godine i poslanik u Narodnoj skupštini RS.

Živi u Bratuncu, oženjen je i otac dva sina. Po nacionalnosti je Srbin.

Vjekoslav Petričević (NDP)

ministar privrede i preduzetništva

Rođen je 1976. godine u Doboju. Ima 12 godina radnog iskustva u mikrokreditnom sektoru. Bio je direktor filijale Pavlović banke u Doboju.

Oženjen je i otac četvero djece. Po nacionalnosti je Hrvat.

Natalija Trivić (Ujedinjena Srpska)

ministarka prosvjete i kulture

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banjaluke. Rođena je 1980. godine u Banjaluci. Magistrirala je produkciju medija na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, gdje pohađa i doktorske studije. Višegodišnju karijeru u medijima zaokružila je na mjestu direktora Televizije RS, nakon čega je rukovodila Direkcijom za marketing “Optima grupe”.

Udata je i majka dvoje djece. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Dragica Kovač (DEMOS)

ministarka trgovine i turizma

Rođena je 1961. godine u Derventi. Diplomirala je na arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci. Završila je studij dopunskog obrazovanja iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, a na Univerzitetu tehničkih nauka u Kragujevcu stekla je zvanje mastera tehničkih nauka. Zaposlena je u prosvjeti kao nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja.

Udata je i majka troje djece. Po nacionalnosti je Hrvatica.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA