Utvrđen Nacrt budžeta Srpske za 2019. godinu

686
Vlada RS

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt budžeta za iduću godinu u iznosu od 3,231 milijardu KM, što je za 193 miliona KM manje od rebalansa za ovu godinu.

Najveći rast na rashodovnoj strani je na pozicijama ličnih primanja, 31,5 miliona KM, prvenstveno zbog planiranog povećanja za plate u obrazovanju i kulturi, koje uz minuli rad, ukupno iznosi 20 miliona KM.

Nacrtom budžeta planirano je i povećanje transfera Fondu dječije zaštite za 13 miliona KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Na poziciji rashoda, planirano je smanjenje izdataka za otplatu duga u iznosu 489,9 miliona KM, što je za 261,3 miliona KM manje u odnosu na rebalans za ovu godinu.

Planirani budžetski suficit, prema nacrtu budžeta, iznosiće 77,6 miliona KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godine, te Revidirani dokument okvirnog budžeta za period 2019-2021. godine.

Akcenat politika Vlade u narednom periodu, utvrđen programom ekonomskih reformi, će sa fiskalnih politika biti pomjeren na politike realnog sektora i strukturne reforme.

Glavni ciljevi politika su u ovom dokumentu dati kroz pet prioriteta: povećanje plata, povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor.

Ovi definisani ciljevi obuhvataju mjere kojima će biti realizovane i smjernice za politike koje su usvojene na Ekonomskom i finansijskom dijalogu u maju, ali uz puno poštovanje ustavnih ovlašćenja svakog nivoa vlasti u BiH, te nadležnosti institucija.

Osnovni okvir za izradu Nacrta programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019–2021. su Memorandumi o zajedničkim politikama i mjerama potpisani u decembru 2017. godine sa socijalnim partnerima Vlade Republike Srpske.

Osnovni okvir su i Smjernice za razvoj privrede, koje je Vlada Republike Srpske pripremala od aprila zajedno sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske, a predstavljene su na konferenciji “Privreda Republike Srpske od 2019. do 2022. godine – dijalog za budućnost”.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA