Traži se čuvar građe za Banku Srpske!

578

Banka Srpske a.d. u stečaju raspisala je javni poziv za iznajmljivanje prostorija na 10 godina za skladištenje dokumentarne građe, koja podrazumijeva 18 984 registratora, sređenih i evidentiranih u 33 arhinske knjige.

Na javni poziv, kako je navedeno, mogu se prijaviti pravna lica koja posjeduju akreditaciju Arhiva Republike Srpske za davanje na korištenje prostorija za skladištenje dokumentarne građe i koja obavljaju poslove čuvanja arhive u materijalnom obliku.

Izdvajanje bezvrijednog materijala u narednih 10 kalendarskih godina vrši Arhiv Republike Srpske, a visinu cijene ponude je potrebno dati u ukupnom iznosu, uz varijantu plaćanja cjelokupnog iznosa unaprijed za čitav period čuvanja i uz varijantu plaćanja na mjesečnom nivou.

Ponude je potrebno dostaviti u pismenoj formi, u zatvorenim kovertama, najkasnije zaključno sa 12. 9. 2018. godine na adresu Banka Srpske a.d. u stečaju, Aleja Svetog Save 61 Banjaluka sa naznakom „Ponuda za čuvanje arhivske građe-ne otvarati“.

Uz ponude je potrebno dostaviti dokaz o obavljanju djelatnosti i posjedovanju akreditacije izdate od strane Arhiva Republike Srpske. Ponude bez tražene dokumentacije smatraće se nepotpunim i kao takve će se odbaciti.

„Čuvar“ registratora biće poznat 17.09.2018. godine, u 11 časova, kada će, u prostorijama Banke Srpske a.d. u stečaju, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjaluci biti otvorene ponude.

Redakcija SrpskaCafe.com

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA