Slučaj “Dobrovoljačka”: Krivična prijava zbog neizvršenja odluke Ustavnog suda BiH

773

Advokat Milan Romanić podnio je danas Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti glavnog tužioca BiH Gordane Tadić zbog neizvršenja odluke Ustavnog suda BiH da u roku od tri mjeseca odluči po prigovorima oštećenih za obustavljanje istrage u slučaju “Dobrovoljačka”.

Romanić, koji je punomoćnik Bogdane Tomović, majke Zdravka Tomovića, vojnika ЈNA ubijenog 3. maja 1992. godine u napadu na vojnu kolonu u sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici, te Gordane Gvozdenović, sestre Obrada Gvozdenovića, poručnika ЈNA ubijenog 2. maja iste godine u Sarajevu na Skenderiji, podnio je krivičnu prijavu i protiv Adisa Nuspahića, Behaije Krnjića i još 27 tužilaca Tužilaštva BiH.

Tomovićeva i Gvozdenovićeva preko svog punomoćnika predlažu da Tužilaštvo BiH odmah nakon prijema ove krivične prijave odredi stvarno i mjesno nadležno tužilaštvo kome će ona biti dostavljena, te da ono provjeri navode iz prijave, otvori istragu protiv Tadićeve i svih tužilaca čiji je zadatak bio da rade na predmetu “Dobrovoljačka”.

Nakon sprovedene istrage, oštećeni predlažu da okrivljeni budu optuženi za krivično djelo i kažnjeni.

U prijavi se navodi da je odlukom Ustavnog suda BiH od 17. januara utvrđena povreda prava o zabrani podvrgavanja nehumanom postupku, prema Ustavu BiH, kao i Evropske konvencije za zaštitu osnovnih prava i ljudskih sloboda.

Istom odlukom, Tužilaštvu BiH je naloženo da bez odgađanja preduzme mjere s ciljem odlučivanja o pritužbama apelanata Bogdane Tomović i Gordane Gvozdenović protiv naredbe o obustavljanju istrage Tužilaštva BiH u ovom predmetu.

Tužilaštvu BiH je naloženo i da u roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke obavijesti Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama s ciljem njenog izvršenja.

Romanić navodi da mu je odluka Ustavnog suda dostavljena 2. februara u Banjaluci, te da pretpostavlja da ju je Tužilaštvo dobilo dan ranije, odnosno prije osam mjeseci i 18 dana.

Tomovićeva i Gvozdenovića, kao ni njihov punomoćnik, nemaju nikakva saznanja da li je Tužilaštvo BiH postupilo po odluci Ustavnog suda, odnosno da je bez daljih odgađanja preduzelo mjere s ciljem odlučivanja o pritužbama apelanata protiv naredbe o obustavljanju istrage u predmetu “Dobrovoljačka ulica”.

Apelanti i njihov punomoćnik, takođe, nemaju nikakve informacije da li je Tužilaštvo BiH u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijestilo Ustavni sud BiH o preduzetim mjerama.

Romanić navodi da je 17. septembra dobio neslužbeni podatak da ni u Ustavnom sudu nemaju saznanja da je Tužilaštvo BiH preduzelo ikakve mjere s ciljem izvršenja njihove odluke.

Zbog svega navedenog, apelanti smatraju da su se u radnjama odgovornih u Tužilaštvu BiH ostvarila sva obilježja neizvršenja odluke Ustavnog suda BiH, za šta je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Pripadnici “Zelenih beretki”, “Patriotske lige”, MUP-a i Teritorijalne odbrane BiH napali su kolonu ЈNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. maja 1992. godine.

Tada su ubijena 42 lica, a u Tužilaštvu BiH su obustavili istragu uz obrazloženje da je kolona ЈNA, koja se mirno povlačila iz kasarne u Lukavici, bila legitiman vojni cilj.

Istragu protiv nekoliko lica, uključujući člana ratnog Predsjedništva BiH Ejupa Ganića i generala takozvane Armije BiH Јovana Divjaka, obustavio je međunarodni tužilac Džud Romano i to samo nekoliko dana prije nego što će napustiti BiH.

Romano je tada, osim protiv Ganića i Divjaka, obustavio istragu i protiv Hasana Efendića, Zaima Backovića, Јusufa Pušine, Emina Švrakića, Dragana Vikića, Fikreta Muslimovića, Dževada Topića, Јovice Bećirovića, Rešada Јusupovića, Јusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hodžića.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA