Strukovni sindikat doktora: Poraz Bogdanića i Granulića!

784

Potvrda reprezentativnosti našeg sindikata predstavlja potpuni poraz Dragana Bogdanića, ministra zdravlja, i Milenka Granulića, predsjednika Sindikata zdravstva, u pokušaju nezakonitog ukidanja sindikalne reprezentativnosti i marginalizaciji Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, stoji u novom saopštenju Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.

Saopštenje prenosimo u potpunosti:

“Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske obavještava javnost da je Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske svojim konačnim rješenjem broj 16-04/2-12-103-10/18 od 25.07.2018. godine, potvrdilo reprezentatitivnost Strukovnog sindikata doktora medicne Republike Srpske u granama djelatnost medicinske i stomatološke prakse i djelatnosti bolnica (rješenje u prilogu).

U upravnom postupku preispitivanja reprezentativnosti koji je na zahtjev Milenka Granulića, predsjednika Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Republike Srpske započeo još 7. marta 2018.godine i trajao duže od četiri mjeseca, Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske je bio prinuđen da potpuno nepotrebno i u nezakonitom i „politički montiranom postupku“ odgovara na neosnovane optužbe i dokazuje svima jasne i nesporne činjenice o svojoj sindikalnoj reprezentativnosti u granama djelatnosti medicinske i stomatološke prakse i bolničkoj djelatnosti, a što je konačnim rješenjem ovog Ministarstva na kraju i cijelosti potvrđeno.

Tvrdimo da je pokretanje ovog postupka naročito iskoristio Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, kao i određeni broj direktora javnih zdravstvenih ustanova, koje imenuje Vlada Republike Srpske za javno provođenje nezakonite i do sada nezabilježene „prljave“ kampanje protiv slobode sindikalnog organizovanja i djelovanja članova Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, a sve sa ciljem da se ozbiljnim ucjenama, pritiscima i prijetnjama, kao i davanjem brojnih lažnih obećanja prinude doktori medicine da napuste članstvo u ovom sindikatu i da se na taj način ukine ili marginalizuje njegovo legalno i legitimno reprezentativno sindikalno djelovanje i onemogući bilo kakav socijalni dijalog o legitimnom zahtjevu ovog sindikata za povećanje plata zdravstvenim radnicima, kao i najava organizovanja štrajka doktora medicine.

Isto tako ministar zdravlja i socijalne zaštite je ovaj postupak iskoristio i da na nezakoniti način potpuno ignoriše svoju obavezu učešća u socijalnom dijalogu sa ovim reprezentativnim sindikatom, a o čemu je Evropska konfederacija nezavisnih sindikata sa sjedištem u Briselu (CESI) obavjestila nadležna tijela Evropske komisije i ovih dana u ovom predmetu zatražila i intervenciju Vlade Republike Srpske.

Poslije uspješne odbrane sindikalne reprezentaivnosti, Strukovni sindikat doktora medecine Republike Srpske javno izražava zahvalnost za svu dosadašnju podršku u ovom predmetu koju je dobio od brojnih građana, pacijenta, zdravstvenih radnika, kao i svojih članova i članova drugih sindikata, a naročito članova Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske.

Ujedno najavljujemo i da će ovaj Sindikat sada još istrajnije nastaviti sa svim planiranim sindikalnim aktivnostima i mjerama koje su zbog „montiranog“ postupka preispitivanja sindikalne reprezentativnosti u svim slučajevima morale biti privremeno zaustavljene.

Na kraju, ovaj Sindikat ponovo upućuje javni poziv ministru zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske da konačno prihvati i prizna činjenicu da je Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske reprezentativni sindikat u zdravstvu i da kao ministar ima zakonsku obavezu da sa ovim sindikatom uspostavi socijalni dijalog u skladu sa Zakonom.

Strukovni sindikata doktora medicine Republike Srpske”

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA