Okvirni budžet Savjeta ministara preko 950 miliona KM godišnje!?

318

Savjet ministara usvojio je Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2019-2021. godine, a koji je prešao 950 miliona KM po godini.

Ovaj dokument iskazuje ukupni nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje spoljnog duga) u iznosima 966 miliona za 2019. godinu, i po 957 miliona KM za 2020. i 2021. godinu, uz izdvajanje sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje po 750 miliona KM za svaku godinu, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Kako kažu ovim su obuhvaćene reforme i sprovođenje 14 strateških ciljeva, uključujući makroekonomsku stabilnost, razvoj ekonomije, ravnomjeran regionalni razvoj, brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralnog sektora, energetskih potencijala, povećanje mogućnosti zapošljavanja, promovisanje inkluzivnosti u obrazovanju, te smanjenje siromaštva.

Ministarstvo finansija i trezora BiH pripremilo je ovaj dokument uz aktivno učešće Direkcije za ekonomsko planiranje Savjeta ministara i Odjeljenja za makroekonomsku analizu pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje.

Savjet ministara usvojio je i Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH za period 2019-2021. godine, koji omogućava bolje korišćenje budžetskih sredstava i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja.

Sve institucije BiH zadužene su da ažuriraju podatke o projektima u skladu sa promjenama, uključujući i promjene nastale u procesu pripreme Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za narednu godinu, te da ih u roku 15 dana dostave Ministarstvu finansija i trezora.

Nakon toga će Ministarstvo finansija i trezora pripremiti i dostaviti Savjetu ministara na usvajanje Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2019-2021. godine.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA