Za četiri institucije revizorsko mišljenje sa rezervom?

601

Kancelarija za reviziju kontrolisala je rad 74 institucije BiH u prošloj godini, a mišljenja sa rezervom i skretanje pažnje dobili su četiri institucije. U pitanju su Ministarstvo inostranih poslova BiH, Ministarstvo odbrane BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Institut za akreditovanje BiH.

Iz Kancelarije je saopšteno da je od te četiri institucije jedna dobila mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, dvije institucije na finansijske izvještaje i jedna institucija i na usklađenost i na finansijske izvještaje.

Kancelarija je završila ciklus finansijskih revizija za institucije BiH za 2017. godinu, a ukupno je dato 56 pozitivnih mišljenja uz skretanje pažnje, dok je 13 institucija dobilo čista pozitivna mišljenja.

U saopštenju se navodi da je ukupno izvršenje budžeta provjeravanih institucija za 2017. godinu iznosilo 915 978 414 KM.

Kancelarija za reviziju je u prošloj godini okončala i pet revizija učinka.

U saopštenju se navodi da su najčešći razlozi za mišljenja s rezervom nesprovođenje popisa imovine na sveobuhvatan i sistematičan način u skladu sa postojećom regulativom.

Neriješeno pitanje imovine na nivou institucija BiH, problem vojne imovine, kao dio opšte problematike imovine BiH i dalje je neriješen, neregulisano pitanje državne imovine uzrokuje mnogobrojne probleme i predstavlja rizike sa stavom realnog iskazivanja bilansnih pozicija, kvalitetnog obavljanja popisa, raspolaganja i upravljanja imovinom, navodi se u saopštenju.

Konstatovano je da zapošljavanje državnih službenika u 2017. godini nije vršeno uz dosljednu primjenu Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kao i da su uočene nepravilnosti prilikom aktiviranja rezervnih listi uspješnih kandidata.

Najčešći razlozi za skretanje pažnje u mišljenjima su slabosti sistema internih kontrola: finansijsko upravljanje i kontrola nisu uspostavljeni u skladu sa važećim standardima i propisima (Zakon o finansiranju institucija BiH), sporost u primjeni i uspostavljanju interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji.

Uočene su i slabosti i nedostatci u procesu javnih nabavki: nepoštivanje osnovnih principa Zakona o javnim nabavkama u smislu obezbjeđenja pravične i aktivne konkurencije i s ciljem najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom, navođenje tehničkih karakteristika kojima se favorizuje jedan ponuđač, traženje određenih zahtjeva koji mogu ispuniti samo određeni dobavljači, nepravilan izbor vrste postupka javne nabavke.

Kancelarija za reviziju ukazuje i na sljedeće slabosti poput dugogodišnje sporosti i neefikasnosti u realizaciji višegodišnjih kapitalnih ulaganja, neriješenog dugogodišnjeg pitanja policijskog dodatka u policijskim agencijama BiH, neriješenog pitanja mandata rukovodilaca, kao i članova upravnih i nadzornih odbora: imenovanja vršilaca dužnosti i nastavak rada poslije isteka mandata, a da prethodno nisu regulisana prava i obaveze u takvom mandatu.

Slabosti su i pitanja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji nisu usklađeni sa odlukama Savjeta ministara, netransparentno zapošljavanje kroz dugoročno angažovanje zaposlenih putem ugovora o djelu i ugovora na određeno vrijeme.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA