Pooštravaju se uslovi za osnivanje visokoškolskih ustanova

458

Nacrt zakona o visokom obrazovanju, čija je radna verzija u završnoj fazi, predviđa pooštravanje kadrovskih, prostornih i materijalno-tehničkih uslova za osnivanje visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

– Predvidjeće se i obavezna akreditacija studijskih programa, što je neophodno za mobilnost akademskog osoblja i studenata, te prepoznavanje njihovih diploma u inostranstvu. Takođe, biće predviđeno pooštravanje kriterijuma za izbor u nastavno-naučna i saradnička zvanja da bi se podigao kvalitet nastavnog procesa – kazali su u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Uporedo sa donošenjem novog, Ministarstvo radi i na izmjenama i dopunama važećeg Zakona o visokom obrazovanju RS. Kad je riječ o važećem Zakonu, u skladu sa odlukom Ustavnog suda RS, dodaje se novi stav kojim se utvrđuje dužina mandata dekana i mogućnost jednog reizbora.

– Briše se stav člana gdje je utvrđeno da važeća norma nije u skladu sa Ustavom RS, a odnosi se na izbore u zvanje asistenta za lica koja su imala upisan treći ciklus studija bez prethodno završenog drugog ciklusa studija – objasnili su u Ministarstvu.

Dodali su da se studentima koji studiraju po Bolonjskom principu produžava mogućnost upisa u naredne dvije godine studija sa pravom prenosa najviše 15 ECTS bodova, bez obzira na to koliko koji predmet nosi bodova i uvodi se kategorija samofinansirajućeg studenta. Više informacija o ovim važnim zakonskim rješenjima nismo uspjeli da dobijemo, jer je portparol ovog ministarstva Branka Rogač na poziv novinara rekla da zovemo nekad druga ministarstva,  jer su oni pretrpani poslom.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA