Šteta od požara u Ljubinju blizu 900 000 KM

760

Iako u evropskim okvirima nije u kategoriji visokorizičnih, šumski požari su česta pojava na prostoru Bosne i Hercegovine, posebno u njenom južnom dijelu.

Julski požari su zahvatili 11 posto ili 3 500 hektara opštine Ljubinje i prema raspoloživim materijalima, štete je procijenjena na blizu 900 000 KM, potvrđeno je u ovoj opštini.

Ljubinje će naredne sedmice Vladi RS uputiti zahtjev za naknadu štete, dok se šteta u Jablanici još uvijek procjenjuje. Uprkos čestim požarima, u BiH ne postoji jasna strategija kada je riječ o naknadi štete. Put do entitetskog nivoa je veoma dug i komplikovan.

– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS svake godine donosi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela na osnovu kojeg se najvećim dijelom finansira godišnja stočarska i biljna proizvodnja, a manjim dijelom dugoročne investicije. Nadoknada šteta od požara nije definisana Pravilnikom – kazali su nam u ministarstvu.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u sklopu poljoprivredne proizvodnje Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški, predvidjelo mjeru sufinansiranja premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, tako da poljoprivredni proizvođači koji su osigurali svoju proizvodnju mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje premije osiguranja, a moguću štetu naplatiti od osiguravajućeg društva.

Zbog neusaglašenosti na državnom nivou o izradi državne strategije, zbog neslaganja RS-a, u BiH još uvijek ne postoji strategija ruralnog razvoja koju EU nastoji na državnom nivou implementirati još od 2009. godine. Upravo su u strategiji planirane mjere za podršku aktivnostima u prevazilaženju posljedica od elementarnih nepogoda u koje se ubrajaju i požari.

– Imajući u vidu da se još uvijek vrši procjena stanja na nastalim požarištima i utvrđuje činjenično stanje nastalih šteta od formiranih komisija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nije zaprimilo još nijedan zvaničan izvještaj u vezi s požarima koji su zahvatili poljoprivredno zemljište na području Federacije BiH, kao i štetama koje su nastale na poljoprivrednim usjevima – navode iz ministarstva.

U slučaju proglašenja elementarne nepogode, u skladu sa zakonom, FBiH, kantoni i opštine su obavezni poduzeti potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti na saniranju nastalih šteta.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA