Za trgovinu drogom i pranje novca po šest godina!?

1400

Goran Jovanović osuđen je na šest godina zatvora za krivično djelo pranje novca, a Alen Jahić na istu kaznu za krivično djelo neovlašteni promet droge, presuda je Suda BiH.

Kao sporednu kaznu, Sud je Jahiću izrekao novčanu kaznu od 50 000 KM koju je optuženi dužan da plati u roku od pola godine od dana pravosnažnosti presude, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Jovanović i Jahić proglašeni su krivim kao članovi grupe za organizovani kriminal, koju je činilo više njima poznatih lica iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Holandije, Njemačke i Mađarske, koja je formirana radi međunarodne prodaje, prenošenja i isporuke droge, te pranja novca, koji potiče iz neovlaštenog prometa droge.

Optuženi Jahić dogovorio je i realizovao neovlaštenu međunarodnu kupovinu, prenos i prevoz u Holandiji, radi dalje prodaje kokaina na područje drugih zemalja Evrope, odnosno supstanci ili preparata, koji su proglašeni za opojne droge.

Optuženi Jovanović, kao član grupe za organizovani kriminal, formirane radi vršenja krivičnog djela neovlašteni promet droge i pranje novca koji potiče iz neovlaštenog prometa, upotrijebio je u privrednom i drugom poslovanju i pokušao prikriti novac za koji zna da je pribavljen izvršenjem krivičnog djela.

U saopštenju se navodi da se optuženima u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, te da im je oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela.

Optuženi su obavezni da nadoknade troškove krivičnog postupka, o čijoj će visini Sud odlučiti posebnim rješenjem nakon što pribavi potrebne podatke, kao i troškove koji se odnose na sudski paušal u iznosu od po 500 KM, koji su optuženi dužni da plate u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

Sud je donio rješenje kojim je prema optuženima izrečena mjera zabrane putovanja, uz privremeno oduzimanje putnih isprava i zabranu izdavanja novih, kao i zabranu korištenja lične karte za prelazak granice BiH, dok im je ukinuta mjera zabrane sastajanja sa određenim licima.

Sud je donio i rješenje kojim je Jovanoviću određena privremena mjera zabrane otuđenja nekretnina.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA