Za 15 000 osiguranika doprinosi neredovni ili se ne uplaćuju

720

Prema zvaničnim podacima, od 293 000 zaposlenih u Republici Srpskoj, koji su prijavljeni na obavezno osiguranje, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje poslodavci redovno izmiruju za 278 000 osiguranika, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srpske.

U Fondu navode da se za preostalih 15 000 osiguranika doprinosi izmiruju sa zakašnjenjem ili se uopšte ne izmiruju.

Osiguranici, kojima se neredovno uplaćuju doprinosi prilikom ostvarivanja prava susreću se sa velikim teškoćama, jer se članom 24 Zakona o PIO u staž osiguranja računa vrijeme, koje je osiguranik, poslije navršene petnaeste godine života, proveo u obaveznom i dobrovoljnom osiguranju, za koje je plaćen doprinos.

Zakonodavac je dao mogućnost da se na nekoliko načina poveže staž i uplati doprinos pojedinačno za jednog radnika ili više njih, ukoliko tom uplatom ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na penziju.

Izmirenje neplaćenih obaveza može se izvršiti na osnovu rješenja Fonda, pojedinačnom uplatom doprinosa za radnika za određeni period unazad, ako radnik sa tom uplatom navršava staž osiguranja za ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje može se izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 94/15), uz ispunjenje uslova definisanih navedenim zakonom.

Uplata doprinosa za pojedinog radnika može se izvršiti i po nalogu Inspekcije rada.

U ovakvim situacijama, uplatilac doprinosa Fondu dostavlja dokaz o izvršenoj uplati.

Izmirenje obaveza po osnovu neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje može se izvršiti i na osnovu sporazuma o nagodbi sklopljenog u skladu sa članom 24 Zakona o postupku medijacije, između osiguranika, uplatioca i medijatora, u kojima su se strane sporazumjele da uplatilac izvrši “povezivanje radnog staža osiguranika”.

Uplatilac doprinosa za radnika pojedinca, može izvršiti uplatu doprinosa i na osnovu pravosnažne sudske presude.

Za detaljnije informacije u vezi sa izmirenjem obaveza za pojedine radnike uplatioci doprinosa mogu se obratiti u nadležnu filijalu ili ih naći na internet stranici Fonda PIO (www.fondpiors.org).

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA