Nepoznati arheološki podaci iz perioda neolita

649

Posljednja faza terenskih arheoloških istraživanja – rekognosciranja, planiranih u okviru projekta EUROFARM, biće realizovana u periodu od 07. do 14. juna na teritoriji opštine Trebinje u Hercegovini.

Arheološki podaci na području Trebinja, posebno iz perioda neolita, slabo su poznati. Koncepcija rada na terenu baziraće se prvo na obilazak ranije poznatih lokaliteta kako bi se evidentiralo njihovo trenutno stanje.

– Peta i završna godina uspješne realizacije projekta EUROFARM vodi nas na teritoriju Hercegovine, kako je od samog početka projekta i bilo planirano. Nadamo se da će nam, iako kratka, ovogodišnja terenska kampanja obezbijediti mnogo novih informacija i podataka o životu tokom mlađeg kamenog doba na pdoručju Republike Srpske i BiH, pogotovo što je riječ o geografski potpuno drugačijem okruženju u odnosu na dosadašnja naša istraživanja – rekla je kustos arheolog, koordinator projekta za RS mr Ivana Pandžić.

Vršiće se procjena stanja očuvanja arheoloških depozita, zatim prikupljanje materijalne kulture sa površine ukoliko ista postoji, te vršiti vizuelni pregled prirodnih stratigrafskih profila.

Planirano je i ispitivanje neposredne okoline svakog lokaliteta i njeno rekognosciranje, te utvrđivanje drugih do sada ne registrovanih pećina ili skloništa u potkapinama ili staništa na otvorenom, kao i bilo kojih drugih pokazatelja prošlosti ljudskog naseljavanja ovog područja (npr. materijalne kulture, arhitektonskih ostataka i sl.).

Svi arheološki lokaliteti biće dokumentovani uz pomoć standardnih procedura, a materijal će biti opran i adekvatno spakovan prije njegovog deponovanja u Muzeju Hercegivne u Trebinju.

Kao i tokom prethodnih godina, tim koji će raditi na istraživanju biće formiran u saradnji predstavnika Velike Britanije i institucija Republike Srpske (Muzej RS, Republički zavod za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, Muzej Hercegovine iz Trebinja).

– Iako imamo još dosta posla pred sobom i barem još dvije godine rada na svim sakupljenim podacima, bila nam je velika čast i zadovoljstvo što nam se ukazalo povjerenje te smo bili učesnici EUROFARM projekta u potpunosti finansiranog od strane Evropskog istraživačkog savjeta (European Research Council). Navedena saradnja stvorila nam je prilike za nove saradnje i nove projekte, a na kojima već uveliko radimo – dodala je Pandžić.

Sredstva za istraživanje, provođenje mjera zaštite nalaza, kao i opreme, obezbjedio je Arheološki institut Univerzitetskog koledža Londona iz Velike Britanije.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA