Načekaćemo se: Bez političke stabilnosti nema stranih ulaganja!

717
Srpska željno iščekuje strana ulaganja

Za strana ulaganja najneophodnija je politička stabilnost kakve, nažalost, nema niti u BiH, niti u samoj Srpskoj!

Zaključili su to danas poslanici Narodne skupštine RS, koji su i najodgovorniji za političku (ne)stabilnost, tokom rasprave o Nacrtu zakona o stranim ulaganjima.

Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS Zlatan Klokić rekao je da je Nacrtom zakona strano ulaganje dozvoljeno u svim sektorima, osim u namjenskoj industriji i javnom informisanju. Dodao je da je pojam javno informisanje sveden na uži i jasniji pojam medijski poslovi, te je izvršena dodatna liberalizacija mogućnosti stranih ulaganja u ovaj sektor.

Jednak tretman domaćih i stranih investitora

– Zakonom je stvorena mogućnost da strani ulagač može izvršiti ulaganje u medijske poslove u odnosu do 49 odsto od osnovnog kapitala u tom poslovnom subjektu – rekao je Klokić.

Dio odgovornosti ima i SzP

Igor Zunic

Poslanik SNSD-a Igor Žunić kaže da treba biti realan i da je zakon o ulaganjima neophodan da bi Srpska bila konkurentna.

– Ovu priču treba posmatrati i na nivou BiH i na uticaj institucija sa nivoa BiH gdje je kadar Saveza za promjene koji, takođe, ima dio odgovornosti za slaba strana ulaganja. Nažalost, strani investitor u 90 odsto slučajeva ide na sajt Agencije za unapređenje stranih investiija u BiH. Bilo bi dobro da prvo ide na sajt Privredne komore Republike Srpske – ocijenio je Žunić.

On kaže da se stranom ulagaču garantuje da njegova ulaganja neće biti eksproprisana, osim kada je to u javnom interesu i u skladu sa zakonima i drugim propisima, te da tada ima pravo na pravičnu nadoknadu. Naveo je i da je predviđen jednak tretman domaćih i stranih investitora, sticanje prava na nepokretnosti, pravo na iznošenje dobiti po ispunjenju poreskih i drugih zakonskih obaveza.

– S obzirom na ulogu i značaj jedinica lokalne samouprave u privlačenju stranih ulaganja, kako i u stimulisanju postojećih investitora na reinvestiranje, te važnost saradnje lokalnog i republičkog nivoa, zakon je dopunjen i novim članovima kojim je obrađena ova tematika s ciljem da se ojača saradnja ova dva nivoa – istakao je Klokić.

Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS Branislav Borenović smatra da u Nacrtu zakona o stranim ulaganjima nema nijedne ključne obavezujuće mjere koja će uticati na to da strana ulaganja budu veća i da investitori ulažu u Srpsku.

– Republika Srpska ima ozbiljne probleme sa prilivom stranih investicija te je evidentan njihov pad, osim u 2007. godini kada je zbog prodaje “Telekoma” ostvareno više od milijardu KM. Za strana ulaganja važna je politička stabilnost i ekonomska sigurnost, zbog čega ovaj zakon neće ništa novo donijeti u smislu nečije odluke da uloži novac u Srpsku – mišljenja je Borenović.

Neophodna politička stabilnost

Da je neophodna politička stabilnost za strana ulaganja smatra i poslanik NDP-a Dragan Čavić.

– Međutim, takva situacija nije u BiH. Takođe, nije dobro što je ograničeno strano ulaganje u medije do 49 odsto – rekao je Čavić.

On je rekao da treba koristiti praksu Srbije koja je donijela zakon o ulaganjima, a nakon toga i uredbu o privlačenju investicija prema kojoj se investitorima daju kvalitetniji benefiti u odnosu na okruženje.

– Srbija daje od 3 000 do 7 000 evra, u dinarskoj protivrijednosti, po otvorenom radnom mjestu u zavisnosti gdje se investicija realizuje – naveo je Čavić.

Sa druge strane, Klokić je rekao da je Srpska nema mogućnosti da kao Srbija uvede Zakon o ulaganjima, jer ima stvari koje nisu u nadležnosti Srpske, kao što je na primjer pitanje carina.

– Međutim, ne sporim činjenicu koju su iznijeli narodni poslanici da je ovaj akt opšti okvir kojim se definiše pomenuta tematika – rekao je Klokić.

Srpska mora biti više otvorena

maksimovic

Samostalni poslanik Zlatko Maksimović smatra da Srpska treba biti više otvorena za strana ulaganja i privlačenje investicija.

– Član kojim se dozvoljava stranom ulagaču da bez ograničenja zapošljavanje radnika iz inostranstva treba promijeniti u smislu da mu se to pravo daje ako na domaćem tržištu nema radnika potrebnih kvalifikacija – istakao je Maksimović.

On je tokom skupštinske rasprave pozdravio donošenje Nacrta zakona o stranim ulaganjima, izrazivši uvjerenje da će tekst zakona u formi prijedloga biti poboljšan.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA