Jeftinije cijene lijekova u RS

725

U Republici Srpskoj danas počinje primjena revidirane cijene lijekove sa liste koju je objavio Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske, dok se na listama u FBiH uskoro očekuje revizija cijena, rečeno je u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

FZO Srpske objavio je 1. juna novi cjenovnik lijekova koji je usklađen sa novim Pravilnikom o načinu kontrole cijena, oblikovanju cijena lijekova i izvještavanju o cijenama lijekova u BiH.

Nakon današnjeg stupanja na snagu, u drugoj polovini godine troškovi za medikamente koje finansira Fond trebalo bi da budu ukupno niži za oko osam odsto.

Iz Fonda su naveli da su lijekovi sa njegove liste, zahvaljujući modelu referentnih cijena, jeftiniji u odnosu na druge liste lijekova u BiH, te da se već niz godina konstantno smanjuju cijene, zahvaljujući tom modelu koji podstiče konkurenciju među dobavljačima, zbog čega su i efekti novog Pravilnika u Srpskoj nešto manji od očekivanih.

Stvarne efekte primjene novog Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH, Fond će imati na kraju godine, saopšteno je ranije iz Fonda.

FZO je na osnovu potrošnje lijekova u šest mjeseci prošle godine napravio projekciju troškova, odnosno efekte novog Pravilnika za period jul-decembar, prema kojoj se, na primjer, za lijekove sa liste A i B očekuju manji troškovi za oko pet odsto u drugoj polovini godine, odnosno za 10 odsto na godišnjem nivou.

Troškovi za insuline trebalo bi da budu niži za oko 6,5 odsto za period od šest mjeseci.

Na citostaticima i lijekovima za specifična oboljenja ne očekuju se znatnije uštede jer se ovi lijekovi nabavljaju posredstvom tendera, gdje se već bira najniža cijena, te bi, ukoliko bi se primjenjivao novi Pravilnik, došlo i do povećanja cijena većeg broja ovih lijekova, jer su znatno skuplji u zemljama regiona.

U saopštenju Fond navodi da je dozvoljena najviša cijena pojedinih citostatika prema novom Pravilniku višestruko veća od dosadašnjih cijena, ali to ne znači da će se sadašnja cijena ovih lijekova u Srpskoj znatnije mijenjati i povećavati, jer je riječ samo o dozvoljenom gornjem limitu.

I u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH navode da se analize efekata Pravilnika, koji je stupio na snagu u januaru, mogu se očekivati tek krajem godine, kada primjena zaživi na svim nivoima.

Primjenom Pravilnika počelo je regulisanje i ujednačavanje cijena lijekova na teritoriji BiH tako da su prvi put objavljene maksimalno dozvoljene veleprodajne cijene lijekova izračunate prema kriterijumima definisanim u Pravilniku.

Od marta nosioci dozvole za stavljenje lijeka u promet imali su rok od 60 dana, odnosno do 5. maja, da Agenciji dostave prijedloge veleprodajnih cijena lijekova koji imaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet i imaju režim izdavanja na recept, bez obzira na to da li se koriste u zdravstvenim ustanovama ili se pacijentima izdaju u apotekama, u skladu sa odredbama Pravilnika.

Agencija je imala rok od 30 dana da nakon toga na svojoj zvaničnoj internet stranici objavi maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište BiH.

Objavom su maksimalne veleprodajne cijene lijekova postale obavezujuće za sve nosioce dozvole za stavljenje lijeka u promet i veleprodaje.

Veleprodaje od 19. maja ne smiju prometovati sa veleprodajnim cijenama lijekova koje su veće od maksimalno dozvoljenih koje je Agencija objavila, bez obzira na to da li se nalaze na listama fondova zdravstvenog osiguranja.

Za kontrolu veleprodajnih cijena nadležan je Inspektorat Agencije, a nadležnost Agencije je proizvodnja i veleprodaja lijekova.

Nadležnost entiteta i Odjeljenja za zdravstvo Brčko distrikta, odnosno kantona je maloprodaja lijekova. Oni u skladu sa svojim nadležnostima vrše reviziju i nivelaciju cijena sa listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja u BiH, a čija je cijena veća od maksimalno dozvoljenih Pravilnikom.

Na entitetskom nivou vrše se i nivelacije cijena koje su bile predmet nabavke posredstvom tendera, a koje su bile veće od maksimalno dozvoljenih Pravilnikom.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA