Tegeltija: VSTS korak ispred sajber-kriminalaca

749

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) Milan Tegeltija rekao je danas da se kriminogeno djelovanje mijenja, da izvršioci krivičnih djela postaju kreativniji i koriste nove tehnologije, što od lica zaduženih za borbu protiv kriminala zahtijeva da budu korak ispred kriminalaca.

Tegeltija je rekao da VSTS daje punu podršku osposobljenim kadrovima koji će ubuduće djelovati u oblasti kibernetičkog kriminala, saopšteno je iz VSTS-a.

– VSTS očekuje uspješan rad i rezultate, koji bi trebalo da budu srazmjerni ozbiljnom angažmanu i trudu koji je uložen u uspješnu realizaciju ove aktivnosti – rekao je Tegeltija, koji je uručio sertifikate tužiocima koji su učestvovali na specijalističkoj obuci iz oblasti kibernetičkog (sajber) kriminala.

Čestitajući učesnicima obuke, Tegeltija je zahvalio vladama Švajcarske i Norveške, centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) i eminentnim predavačima, na saradnji u realizaciji obuke.

Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH Arben Murtezić istakao je da o opasnosti kompjuterskog kriminala govore rezultati globalnih istraživanja, prema kojima ilegalna zarada od ove vrste kriminala višestruko prevazilazi zaradu, koja proizilazi iz ilegalne trgovine drogom.

– Pravni i tehnički problemi na koje se nailazi u kibernetičkom prostoru su toliko specifični da se iskustva iz “fizičkog” svijeta često uopšte ne mogu primijeniti. Zbog toga obuka u ovoj oblasti mora biti visoko sofisticirana i specijalizovana – naglasio je Murtezić.

Cilj programa specijalističke edukacije bio je sticanje osnovnog i naprednog znanja o kibernetičkom kriminalu i elektronskim dokazima, postupanju u vezi s njima, materijalnim i procesnim zakonima koji se primjenjuju, tehnologijama, te hitnim i efikasnim mjerama koje treba provesti, kao i procjeni obima međunarodne saradnje.

Specijalistička obuka trajala je tokom 2016. i 2017. godine, a edukatori su bili domaći i međunarodni eksperti specijalizovani za otkrivanje i procesuiranje predmeta sajber-kriminalaTS-a.

Prema podacima relevantnih institucija, trenutno oko 2,5 milijarde ljudi širom svijeta ima pristup internetu, a prema procjenama u naredne četiri godine taj pristup će imati još oko 1,5 milijardi ljudi.

U skladu sa predviđanjima, broj kriminalaca u kibernetičkom prostoru će konstantno biti u porastu kao i potražnja za uslugama te vrste kriminala, navodi se u saopštenju.

Proporcionalno se razvija njegova sofisticiranost, kroz razvoj agresivnijih i otpornijih vrsta “zlonamjernih” programa, kao i njegova globalizacija širenjem na mobilne uređaje.

U saopštenju se ističe da je u porastu zabrinjavajuća pojava da se dječija pornografija nudi uživo preko interneta, a kibernetički prostor se pokazuje kao zgodno mjesto za pranje novca, špijuniranje, pronalaženje akreditiva i iznude.

Imajući ovo u vidu, kao i podatak da je sve veći broj drugih predmeta koji završavaju na sudu, a u kojima se pojavljuju elektronski dokazi pohranjeni u kompjuterskom sistemu ili nekom drugom uređaju, tužioci moraju biti osposobljeni da se bave kibernetičkim kriminalom i elektronskim dokazima, što daje još veći značaj obuci koju je organizovao VSTS BiH.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA