Oštre kazne za pušače u FBiH

1223

Policijski službenici imaće pravo, nakon stupanja na snagu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje na tržištu, da naplate kaznu u iznosu od 100 KM svim osobama koje budu konzumirale cigarete u zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima, u sredstvima javnog prijevoza i u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalazi maloljetna osoba ili više njih.

Nacrtom zakona zabranjuje se proizvodnja i promet cigareta koje sadrže više od deset mg katrana po jednoj cigareti, više od jednog mg nikotina po cigareti i više od deset mg ugljenmonoksida po cigareti.

Zabranjena je prodaja i stavljanje na tržište duvanskih proizvoda, a posebno cigareta i duvana za samostalno motanje, koji sadrže aditive: vitamine i druge aditive koji stvaraju dojam da duvanski proizvod koristi zdravlju, ili da je manje opasan za zdravlje, kofein, taurin i druge aditive i stimulanse koji se povezuju s energijom i vitalnošću, aditive koji imaju bojiva svojstva za emisije, kod duvanskih proizvoda za pušenje, aditive koji olakšavaju udisanje nikotina na usta ili nos i aditive koji imaju CMR (kancerogena, mutagena i reprotoksična) svojstva u nezapaljenom stanju.

Zabranjeno je stavljanje na tržište duvanskih proizvoda koji sadrže arome u bilo kojem od svojih sastavnih dijelova kao što su filteri, papiri, pakovanja, kapsule ili druga tehnička obilježja koja omogućavaju izmjenu mirisa ili okusa dotičnog duvanskog proizvoda ili jačine njihova dima. Filteri, papiri i kapsule ne smiju sadržavati duvan ni nikotin.

Testiranje svih proizvoda

Svi duvanski prozvodi za pušenje koji se proizvode ili uvoze na tržište Federacije BiH obavezno se testiraju, a troškove testiranja pri uvozu proizvoda na tržište FBiH, kao i troškove obaveznog godišnjeg testiranja za provjeru količine katrana, nikotina i ugljenmonoksida u cigaretama snosi uvoznik robe, odnosno proizvođač.

Sva pakovanja duvanskih proizvoda, pojedinačno i zbirno, moraju sadržavati zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Zdravstvena upozorenja kojim se ukazuje na štetnost upotrebe duvanskih proizvoda uključuju opšta upozorenja, dodatna upozorenja, kombinovana upozorenja i informativne poruke.

Duvanski proizvodi ne smiju biti vidljivi u trgovinskim objektima

Za elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje, u svim svojim pojavnim oblicima, vrijede iste odredbe kao i za duvan i duvanske proizvode za pušenje.

Duvanski proizvodi i ostali proizvodi za pušenje ne smiju biti postavljeni ili biti vidljivi u trgovinskim objektima, osim prilikom same prodaje, i ne smiju biti izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu. Novim zakonom biće zabranjeno instalirati, postavljati ili koristiti automate za prodaju duvanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje na javnim mjestima.

Oštre kazne

Zabranjena je takođe prodaja slatkiša, igrački i drugih proizvoda namijenjenih djeci, a koji imaju oblik bilo koje vrste duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje ili slikovno (crtežom) upućuju na pušenje.

Novčanom kaznom od 2 000 KM do 5 000 KM kazniće se za prekršaj pravna osoba koja ne zabrani upotrebu duvanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prevozu. Kaznom od 300 KM do 1 000 KM za prekršaj će se kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Kako stoji, novčanom kaznom u iznosu od 1 500 KM do 5 000 KM kazniće se vlasnik i korisnik prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno, koji propusti izvršiti radnje u slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja.

Novčanom kaznom u iznosu od 10 000 KM do 15 000 KM kazniće se za prekršaj privredno društvo i druga pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda, ako ne istakne podatke, odnosno prodaje duvanske proizvode koji sadrže nedozvoljene sastojke.

U nacrtu piše i da će novčanom kaznom od 100 KM biti kažnjena za prekršaj fizička osoba koja upotrebljava duvan, duvanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u zatvorenim javnim prostorima, javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, suprotno odredbama zakona, zatim upotrebljava duhan, duhanske proizvode i ostale proizvode za pušenje u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalazi maloljetna osoba ili više njih.

Novčanu kaznu naplaćuje policijski službenik koji obavlja nadzor, u formi prekršajnog naloga.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA