Ko može ostvarivati prava po osnovu zapošljavanja osoba sa invaliditetom?

640

Često se postavljaju pitanja o ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom u oblasti zapošljavanja a osnovna nedoumica je u tome ko može ostvarivati prava po osnovu zapošljavanja OSI pod posebnim uslovima.

Napominjemo da po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida zapošljavanje pod posebnim uslovima podrazumijeva zapošljavanje osobe sa invaliditetom sa najmanje 40% invalidnosti, lica sa najmanje 70% tjelesnog oštećenja i lica sa lakom i umjerenom mentalnom retardacijom (napominjemo da zakon još uvijek koristi staru, nekorektnu terminologiju). Takođe, zapošljavanjem pod posebnim uslovima smatra se

Autorica teksta Vera Bošković, predsjednica je Upravnog odbora Udruženja omladine sa invaliditetom “InfoPart”. Kontakt telefon za eventualna pitanja i podršku u oblasti ostvarivanja svojih prava: 065/587-190.

zapošljavanje pod onim uslovima „koji su prilagođeni psihofizičkim i drugim sposobnostima invalida.“ (član 11. stav 4.) Članom 15. stav 2. Zakona precizirano je šta tačno podrazumijeva zapošljavanje pod posebnim uslovima: “Zapošljavanje pod posebnim uslovima je zapošljavanje u ustanovi, preduzeću ili zaštitnoj radionici osnovanim radi zapošljavanja invalida (u daljem tekstu: zaštitna radionica) koji se na osnovu radnih i opštih sposobnosti ne mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada ili održati svoje zaposlenje uz primjenu olakšica iz člana 44. ovog zakona.

„Zapošljavanjem pod posebnim uslovima smatra se i samozapošljavanje (osnivanje vlastitog preduzeća i obavljanje samostalne djelatnosti), te zapošljavanje u porodičnom preduzeću.“

Državne institucije, organi, ustanove i javna privredna društva su obavezni da zapošljavaju osobe sa invaliditetom i to u omjeru: jedna osoba sa invaliditetom se zapošljava na svakih 16 drugih zaposlenih radnika. S obzirom na to da se radi o državnom sektoru, te da ga je zakonodavac obavezao da zapošljava osobe sa invaliditetom, za ovakvo zapošljavanje nije predviđena podrška poslodavcu. S druge strane, poslodavci iz privatnih firmi i nevladinog sektora imaju mogućnost da zapošljavanjem osobe sa invaliditetom ostvaruju prava:

– Na povrat sredstava uplaćenih na ime doprinosa na lični dohodak za osobu sa invaliditetom

– Na sredstva za prilagođavanje radnog mjesta.

Ova prava poslodavac može ostvariti ukoliko je sa osobom sa invaliditetom potpisao ugovor o radu, a ne ugovor o djelu ili drugi ugovor na osnovu koga se za obavljanje određenog posla plaćala naknada osobi sa invaliditetom. Dok se povrat doprinosa na platu osobe sa invaliditetom (to podrazumijeva sve troškove koji nisu neto plata, odnosno plata isplaćena na račun radnika) vrši za svako zapošljavanje ovakvog radnika bez obzira na vrijeme trajanja radnog odnosa, dotle se pravo na prilagođavanje radnog mjesta može ostvarivati samo potpisivanjem ugovora na neodređeno sa radnikom sa invaliditetom ili na određeno sa trajanjem do dvije godine.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS za prilagođavanje radnog mjesta dodjeljuje sredstva u iznosu 2000-4000 KM zavisno od njihove procjene potreba poslodavca. Pored toga, Fond je u pojedinačnim slučajevima odobravao sredstva za nabavku određenih pomagala, tehničkih uređaja ili izvođenja radova čak i kad ovi zakonski uslovi o dužini trajanja potpisanog ugovora o radu nisu zadovoljeni. U tom slučaju, neophodno je da se poslodavac obrati Fondu molbom i priloži sve relevantne dokaze kojima potkrepljuje tvrdnju da su radniku sa invaliditetom tražena pomagala ili uređaji neophodni za rad. Na sajtu Fonda nalaze se relevantni propisi i obrasci za podnošenje zahtjeva fondu za ostvarivanje opisanih prava.

Vera Bošković

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA