Ustavni sud BiH odbio zahtjev poslanika NSRS

589

Ustavni sud BiH na današnjoj sjednici je razmatrao zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) za ocjenu ustavnosti svih zakona i ostalih opštih pravih akata usvojenih u Parlamentu FBiH nakon izbora 2014. godine odbivši zahtjev kao neosnovan.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio kao neutemeljen zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske (Radovan Višković i drugi) za ocjenu ustavnosti „svih zakona i ostalih opštih pravih akata usvojenih od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od njegovog konstituisanja poslije izbora 2014. godine“.

Naime, 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske podnijelo je 29. septembra 2016. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu usuglašenosti „svih zakona i ostalih opštih pravih akata usvojenih od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od njegovog konstituisanja poslije izbora 2014. godine“ sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Takođe, podnositelji zahtjeva su zatražili donošenje privremene mjere kojom bi se obustavilo izvršenje tih zakona i ostalih opštih pravnih akata, kao i da se zabrani rad Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sve dok se u njemu ne ostvari konstitutivnost Srba u punom kapacitetu, a sve do donošenja konačne odluke Ustavnog suda o zahtjevu.

Podnositelji zahtjeva, između ostalog, smatraju da osporeni zakoni i drugi opšti akti usvojeni u Domu naroda Parlamenta FBiH nakon izbora 2014. godine nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine (posebno alinejom njegove Preambule koja glasi: „Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi u zajednici s ostalima, i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine“) iz razloga što nakon izbora održanih 2014. godine Dom naroda Parlamenta FBiH, prema apelantovim navodima, nije konstituiran onako kako to propisuje Ustav Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, umjesto 17 delegata iz srpskog naroda, kako je to propisano Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, trenutno Klub delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH čini 13 delegata. Četiri delegatska mjesta u Klubu srpskog naroda nisu popunjena.

Podnositelji zahtjeva, takođe, navode da zbog nepopunjenosti Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH u punom kapacitetu delegati iz reda srpskog naroda nisu u mogućnosti pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Podnositelji zahtjeva, osim citirane alineje Preambule Ustava, ne ukazuju eksplicitno na odredbe Ustava Bosne i Hercegovine za koje smatraju da su povrijeđene.

Stoga je Ustavni sud u konkretnom predmetu ispitao je li zbog načina na koji su doneseni osporeni zakoni prekršeno ustavno načelo zabrane diskriminacije, imajući pri tome u vidu svoju praksu zauzetu u Odluci broj U-5/05. Pri tome, pored ostalog, Ustavni sud je imao u vidu i alineju Preambule Ustava Bosne i Hercegovine na koju su se referirali podnositelji zahtjeva.

Ustavni sud smatra da nisu postojale bilo kakve ustavne niti zakonske prepreke da se osporeni zakoni usvoje u Domu naroda Parlamenta FBiH, kao i da je delegatima Kluba srpskog naroda bilo omogućeno pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa u okviru postojećeg broja delegata iz reda srpskog naroda.

Ustavni sud BiH je zaključio da su osporeni zakoni doneseni u skladu sa odredbama člana II/1. u vezi sa čl. II/2. i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i članom 5. stavka 1. tačka c) Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije. Ustavni sud BiH, između ostalog, smatra da nisu postojale ustavne, zakonske ili prepreke iz Poslovnika da se osporeni zakoni usvoje u Domu naroda Parlamenta FBiH, te da Klubu delegata srpskog naroda nije onemogućeno ostvarivanje prava na pokretanje mehanizma za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Shodno tome, Ustavni sud BiH zaključuje da Klubu delegata srpskog naroda nije onemogućena jednakost u uživanju političkih prava, kao i da u Domu naroda Parlamenta FBiH nije dan privilegiran položaj nijednom od konstitutivnih naroda, a ni Ostalima, odnosno da ne postoji sistem koji rezerviše sve javne položaje samo za pripadnike određenih grupa.

Ustavni sud zapaža da u Federaciji BiH ne postoji ustavni ni zakonski mehanizam koji bi garantuje popunjavanje Doma naroda Parlamenta FBiH brojem delegata iz svakog konstitutivnog naroda i Ostalih određenim Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te da upravo to ostavlja mogućnost da ne bude izabran utvrđeni broj delegata iz bilo kojeg konstitutivnog naroda i Ostalih. Međutim, ističe da nijednom od konstitutivnih naroda nije dan privilegovan položaj, odnosno ne postoji „sistem koji rezerviše sve javne položaje samo za pripadnike određenih grupa“, nije onemogućena jednakost u uživanju političkih prava. Međutim, Ustavni sud BiH naglašava da to, u svakom slučaju, ne oslobađa nadležne vlasti od potrebe da pronađu mehanizam koji će osigurati konstitisanje Doma naroda Parlamenta FBiH u punom sastavu.

Sve odluke o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama usvojene na sjednici biće dostavljene podnositeljima u roku od mjesec dana i objavljene na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kaže se u saopštenju Ustavnog suda BiH.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA