Aktivno više od 11.500 predmeta za legalizaciju

579

Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Banjaluka, tokom prošle godine, podneseno je više od 8.200 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

Ukupno je od 2008. godine, kada je prvi put počeo proces legalizacije, podneseno više od 19.500 zahtjeva, od čega je do sada okončano više od 8.000 postupaka.

Trenutno je aktivno više od 11.500 predmeta za legalizaciju, saopšteno je iz Gradske uprave Banjaluka.

Šef Odsjeka za legalizaciju u Odjeljenju za prostorno uređenje Vuk Višekruna rekao je da je od 2008. godine izdato oko 4.000 naknadnih građevinskih dozvola, od čega 784 dozvole u 2016. godini.

On je naglasio da je većina zahtjeva podnesenih u 2016. godini zaprimljeno u decembru, više od 5.100, od čega samo u posljednjoj sedmici više od 2.800 zahtjeva, što je za posljedicu imalo da su mnogi od tih zahtjeva nepotpuni, to jest ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka.

– Za građane je bitno da znaju da su oni podnošenjem zahtjeva ušli u proces legalizacije i da će njihov zahtjev biti obrađen – pojasnio je Višekruna.

On je naveo da je resorno ministarstvo nadležno da odluči o mogućnosti produžetka roka za legalizaciju, te da je za to potrebna izmjena Zakona o uređenju prostora i građenju, ali je dodao da za sada nema informacija da li je tako nešto u planu.

Zahtjevi koji su nepotpuni biće obrađeni nakon njihove dopune, a od stranaka će se pozivom zatražiti da dostave potrebnu dokumentaciju. Da bi taj proces išao brže, oni već sada mogu da je pripremaju, te da je dostave i prije nego za to zaprime poziv od nadležnog organa.

Iz Gradske uprave podsjećaju da je za kompletiranje zahtjeva neophodno dostaviti kopiju katastarskog plana, dokaz o vlasništvu i posjedovni list, kao i geodetski snimak situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgrađenog objekta, te eventualno građevinsku dozvolu ili aero-foto snimak objekta, ukoliko postoje.

S obzirom na veliki broj predmeta koji treba riješiti, u Odsjeku za legalizaciju su svjesni posla koji je pred njima i apeluju da građani imaju strpljenja.

Iz Gradske uprave poručuju da će u nekim slučajevima rokovi za rješavanje biti i nešto duži, s obzirom da rješavanje svakog pojedinačnog predmeta podrazumijeva izlazak službenog lica na teren, izradu urbanistčko-tehničkih uslova, te, nakon dostavljanja tehničke dokumentacije investitora, kontrolu i obračun troškova legalizacije, kao i izradu građevinske ili građevinske i upotrebne dozvole, a s obzirom na jako veliki broj predmeta.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA