Vlada usvojila Prijedlog zakona o visokom obrazovanju

638

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Prijedlog zakona o visokom obrazovanju kojim se uređuju principi i ciljevi visokog obrazovanja, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje i organizacija i rad visokoškolskih ustanova.

Prijedlogom zakona se uređuje i obezbjeđenje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

– Razlog za donošenje Zakona o visokom obrazovanju je sadržan u neophodnosti usklađivanja sistema visokog obrazovanja Republike Srpske sa kontinuiranim promjenama u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, a koje su se desile od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju – saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se dodaje da je tokom primjene postojećeg Zakona o visokom obrazovanju uočeno da određena zakonska rješenja treba preciznije i jasnije ili u potpunosti na drugačiji način definisati, a na što je ukazano i kroz primjedbe koje su dolazile od visokoškolskih ustanova, studenata i drugih društvenih partnera.

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti.

Ovim zakonom preciznije je definisana zbirka u sastavu kao stručno obrađena cjelina muzejske građe unutar ustanove koja obavlja muzejsku djelatnost, kao i unutar drugog pravnog lica.

Jedna od novina u ovom zakonu odnosi se na proceduru osnivanja i početka rada muzejskih ustanova, u smislu da je propisano da ministar rješenjem imenuje komisiju koja utvrđuje ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada muzejske ustanove.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA