Upravljanje krizama

774

Krize i krizna područja su stvarnost čovečanstva u realnom vremenu tako da pored analize nastanka, razvoja i posledica svih oblika kriza neophodno je sagledati segment upravljanja krizama kao bitan njihov deo. Veoma je teško sagledati uzroke kriza a još je teže identifikovati nosioce procesa u upravljanju krizama pošto su vrlo često zamaskirani pod vidom raznih oblika organizovanja.

Od vojnopolitičkih saveza preko nevladinih organizacija do pojedinaca koji se pojavljuju na kriznim područjima svi imaju svoje mesto i ulogu. Osnovna karakteristika je da se svakom krizom upravlja iz jednog centra u kome su koncentrisani svi instrumenti koji prate dinamiku i stepen ostvarivanja ciljeva postavljenih izazvanom krizom.

Faze koje se najčešće koriste u procesu upravljanja krizama a koje dolaze posle faze pravljenja ili izazivanja krizne situacije mogu se generalno sagledati u tri faze:

Planska,
Faza primene i
Faza provere ostvarenih ciljeva

Koliki značaj savremene vojno političke alijanse daju problemima upravljanja krizama govori podatak da je jedno od ključnih odelenja NATO saveza”Odelenje za upravljanje krizama” koje svoj uticaj ima u svakoj kriznoj situaciji i na svakom kriznom području na planeti.

Upravljanje krizama je najnoviji oblik ispoljavanja uticaja na političke, ekonomske i sveukupne društvene tokove kako u odnosu na narode tako i na države i saveze država. Posledice kriznih situacija koje su usko vezane sa upravljanjem krizama su u širokoj lepezi od blage političke nestabilnosti do grubih oružanih sukoba.

Da bi se krizom uspešno upravljalo prvo se destabilizuju osnovne funkcije objekta koji je određen da se njime upravlja kao; politička stabilnost, interni integrativni faktori, pravni sistem, parlamentarne i vladine institucije, sistem javnog informisanja (mediji), vojno policijske strukture i svi subjekti koji imaju značaj u sistemu prema kome se deluje.

Gostimir T. Popović

Gostimir T. Popović je samostalni nezavisni vojnopolitički analitičar iz Banjaluke. Više od četrdest godina piše i objavljuje analize i komentare aktuelnih događaja iz oblasti geopolitike, političkih i odbrambenih sistema kao i teorije organizacije. Objavio je preko dve stotine naučnih i stručnih radova i jedanaest knjiga.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA