Šta nose izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja?

1697

Za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorištenje zaštitnog pojasa izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH predviđene su kazne od 100 do 300 KM, a za prekoračenje brzine od 400 do 1.000 KM.

Izmjenama zakona predviđena je zabrana korištenja mobilnih telefona i slušalica u oba uha za pješake koji idu putem ili prelaze kolovoz, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta.

Novčanom kaznom od 400 KM do 1.000 KM biće kažnjeni vozači koji odbiju alkotestiranje ili imaju više od 1,5 promila alkohola u krvi.

Kazne od 400 KM do 1.000 KM predviđene su i za vozače koji voze neispravan automobil, kao i one koji prevoze dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu.

Ključne novine koje se nalaze u novom tekstu zakona su vezane za kaznenu politiku. Tako su novim zakonskim rješenjem za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nekorištenje zaštitnog pojasa previđene kazne od 100 do 300 KM. Trenutno se nevezanje pojasa kažnjava sa svega 30 KM.

Izmjenama zakona predviđa se i zabrana korištenja mobilnih telefona i slušalica u oba uha za pješake koji se kreću putem ili prelaze kolovoz. Također, za prekoračenje brzine predviđene su kazne od 400 do 1.000 KM. Novčanom kaznom u rasponu od 400 KM do 1.000 KM biće kažnjeni i vozači koji odbiju alkotestiranje ili imaju preko 1,5 promila alkohola u krvi.

Vozilima registrovanim u inostranstvu neće više moći da upravljaju vozači koji imaju stalno boravište u BIH.

Za vozače bicikala, prihvatanjem ovog prijedloga, neće biti obavezno korišćenje zaštitnih kaciga. Analizom problema koji su se javili kod primjene ovakve odredbe izveden je zaključak da takva odredba destimulativno utiče na obim korištenja bicikla kao prevoznog sredstva u gradu/naselju.

Dopunom člana 236. propisuje se oštrija sankcija za vozača koji prilikom pokretanja vozila iz mjesta naglo poveća brzinu kretanja na način da dolazi do stvaranja prekomjerne buke i škripe.

Takođe, cijeneći funkciju izvedenih „dnevnih” svjetala na vozilima kao ekonomičnije alternative „kratkim” svjetlima, predložena izmjena u novom zakonu se ogleda u mogućnosti korištenja „dnevnih” umjesto „kratkih” svjetala.

Za mlade vozače do dvije godine vozačkog staža predlaže se vraćanje zabrane vožnje od ponoći do pet sati ujutro, osim vozačima koji imaju ugovor o radu.

Mladom vozaču kojem budu izrečena četiri kaznena boda poništava se vozačka i mora ponovo da polaže vozački ispit.

Vozilima registrovanim u inostranstvu više neće moći da upravljaju vozači koji imaju stalno boravište u BiH.

Za vozače bicikala neće biti obavezno korištenje zaštitnih kaciga, jer takva odredba destimulativno utiče na obim korištenja bicikla kao prevoznog sredstva u gradu/naselju.

Novim zakonskim rješenjima propisuje se izdavanje novih “prenosivih” tablica koje bi služile za registraciju vozila koja se kreću do mjesta carinjenja, homologacije, servisiranja, prodajnog i izložbenog mjesta, mjesta atestiranja, mjesta skladištenja/čuvanja, mjesta nadogradnje i za vozila kojima se obavlja eksperimentalna vožnja.

Ministarstvo komunikacija i transporta BiH očekuje da će ove izmjene i dopune, stupanjem na snagu, u velikoj mjeri doprinijeti podizanju opšte saobraćajne kulture na puno veći nivo i da će pozitivno uticati na smanjenje štetnih posljedica saobraćaja.

Iz Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH saopšteno je da će javna rasprava o prijedlogu ovog zakona biti održana početkom oktobra.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu sadrži rješenja koja se tiču problema nelegalnog prevoza putnika u međunarodnom transportu.

Ovim zakonom usklađuje se zakonodavstvo BiH sa propisima EU iz oblasti prevoza putnika i tereta.

Nacrt zakona sadrži znatna poboljšanja u odnosu na ranija zakonska rješenja – jasnije se uređuje oblast licenciranja prevoznika koji učestvuju u međunarodnom prevozu putnika ili tereta, definiše se način izdavanja licenci prevoznika i izvoda licenci za vozilo i kvalifikacijske kartice vozača.

Savjet ministara BiH danas je usvojio Nacrt zakona o izmejnama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom drumskom prevozu, a Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je, u prvom čitanju, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA