Dom naroda danas o Zakonu o akcizama

574

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH razmatraće danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je Savjet ministara BiH uputio u proceduru po hitnom postupku.

Izmjenama Zakona o akcizama predviđeno je povećanje akcize za pogonsko gorivo u iznosu od 15 feninga. Iz sredstava prikupljenih na taj način bila bi finansirana ubrzana izgradnja putne infrastrukture u BiH.

Prema prijedlogu izmjena, 10 feninga ide za izgradnju auto-puteva, a pet za izgradnju magistralnih brzih puteva.

To su namjenski usmjerena sredstva koja bi omogućila da ubrzanom dinamikom bude izgrađen auto-put “Pet-ce” i drugi važni magistralni i brzi putevi, čime bi bili stvoreni preduslovi za ubrzani ekonomski razvoj.

Na predloženom dnevnom redu su i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda po hitnom postupku, koji su na zahtjev Savjeta ministara upućeni u proceduru po hitnom postupku.

Ovi prijedlozi zakona čine set zakona kojima se povećavaju akcize za pogonsko gorivo i njihovim usvajanjem bilo bi omogućeno aktiviranje već zaključenih kreditnih sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
Dom naroda će u prvom čitanju razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Kao razloge za izmjene i dopune ovog zakona iz Savjeta ministara naveli su potrebu prevazilaženja uočenih nedostataka u sprovođenju postojećeg zakona, te preciznijeg definisanja važećih zakonskih odredaba.
Predloženim izmjenama i dopunama, za određene prekršaje propisuju se oštrije sankcije u odnosu na važeći zakon.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji bi delegati trebalo da razmatraju u prvom čitanju, a čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Prema tom zakonskom riješenju zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju, koja se utvrđuje u iznosu šest ostvarenih neto plata.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći Prijedlog zakona o pružanju besplatne pravne pomoći i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Korisnici besplatne pravne pomoći mogu biti državljani BiH i druga fizička lica sa boravištem u BiH, fizička lica na teritoriji BiH pod međunarodnom zaštitom, kao što su izbjeglice, tražioci azila, žrtve trgovine ljudima, apatridi, te lica čija su prava zaštićena odredbama međunarodnih konvencija u ovoj oblasti.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, s ciljem njegovog usklađivanja sa stvarnim potrebama i praksom, s obzirom da je ovaj zakon usvojen 2005. godine.

Dom naroda razmatraće u drugom čitanju i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

Pred delegatima će se u prvom čitanju naći i Prijedlog zakona o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije po skraćenom postupku i Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Na dnevnom redu je i izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH u 2015. godini, materijal Agencije za zaštitu ličnih podataka i više godišnjih izvještaja o radu institucija BiH.

Početak sjednice zakazan je za 12.00 časova.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA