Srpska i dalje bez registra pedofila (VIDEO)

2843

Registar pedofila u Republici Srpskoj još uvijek nije formiran. Međutim, njegova izrada se očekuje krajem 2016. godine kada će doći do izmjena Krivičnog zakona, najavili su iz Ministarstva pravde.

Potvrdili su da se čekalo na formiranje zbog zakonskog osnova, jer važeći zakon nije predviđao izradu. Kaznena evidencija po određenim krivičnim djelima već postoji, ali će registar imenom i prezimenom izdvojiti one optužene za krivična djela protiv polnog integriteta sa osvrtom na maloljetnike.

Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde RS
Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde RS

– Imate kaznenu evidenciju u Ministarstvu unutrašnjih poslova koje se vodi prema mjestu rođenja osuđenog lica, takođe imate određene podatke koje možete crpiti iz sudova i tužilaštva iz CMS-a. Ali kada govorimo o kaznenoj evidenciji ona nije gradirana po tom osnovu, već se vodi za sva osuđena lica. Ovdje ćete imati konkretno još jedan registar u kojem ćete moći tražiti koja lica su osuđena za pedofiliju – tvrdi je Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde RS.

Iako se registar formira zbog zaštite dječijih prava, mora se voditi računa i o zaštiti ličnih podataka. Iz resornog ministarstva su dodali da je ovo osjetljivo područje i izdvajanje imenom i prezimenom osoba bez drugih podataka može staviti u sumnju više osoba koje se isto zovu i prezivaju i samim tim reakciju.

– Taj registar će se voditi ali poštujući Zakon o zaštiti ličnih podataka. On će biti dostupan svim zainteresovani licima, odnosno onim subjektima koji budu imali interes za dobijanje takvih podataka. Poput obrazovnih ustanova, jer ako je neko osuđen za pedofiliju a konkurisao je da radi u obrazovnoj ustanovi, takva lica podliježu toj provjeri i direktno će takve ustanove moći doći do takvih podataka – pojašnjava Zec.

Evidencije koje se vode elektronskim putem su dovoljne, a krivična i pravna zaštita adekvatna, naveli su iz MUP-a. Međutim, tvrde, postoje u ovoj oblasti veći problemi od formiranja registra. Jedan od njih je problem kompletne dječija zaštite, bilo da su u pitanju žrtve ili izvršioci djela, te njihovo prilagođavanje društvu i sredini nakon nekog od ovih krivičnih djela.

Gojko Vasić, direktor Policije Republike Srpske
Gojko Vasić, direktor Policije Republike Srpske

– Što se tiče dječije zaštite dječijih prava bez obzira da li su žrtve ili su izvršioci to ne bi trebalo da bude u nadležnosti policije Republike Srpske. Centri za socijalnu zaštitu su dužni da vode evidenciju o svim žrtvama i izvršiocima koji su maloljetni, prave program resocijalizacije, odnosno program kako se djeca na neki način poslije djela vrate u normalnu kolotečinu – kaže Gojko Vasić, direktor Policije Republike Srpske.

Sa druge strane ombudsman za djecu smatra da će se registrom poboljšati zaštita djece. Osobe optužene za ova krivična djela se moraju pratiti konstantno i ne smije se dozvoliti da se približe djeci na bilo koji način, rekla je Nada Gragovac.

– U kaznenoj evidenciji su svi koji su osuđeni i to nije to. Pedofili moraju da budu pod nadzorom, što znači ako sele, ako putuju, mijenjaju adresu, moraju se prijavljivati. Ljudi koji su sada u evidenciji ne moraju to da rade, koliko ja znam. Da najavljuju da će putovati niti da će se preseliti. Ovdje je svrha da oni budu pod nadzorom jer su pretnja – rekla je Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS.

Najviše optuženi za ova krivična djela su upravo roditelji, i to očuh ili otac djeteta. S toga je ombudsman za djecu dodala da se moraju povećati kazne i pomjeriti granica za stupanje u seksualni odnos. Jer, kako su naveli, djeca se mogu ohrabriti da govore samo ako im sistem da podršku i stane iza njih.

Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS
Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS

– Najčešće su kada se radi o seksualnom zlostavljanju djece počinioci iz bližeg okruženja. Po presudama koje imamo o postupcima koji su se vodili, otac, očuh je broj jedan. Ima tu nastavnika, ima komšija, ali uglavnom su to ljudi kojima djeca jako vjeruju i djelo se dešava u kući počinioca ili u kući djeteta – naglasila je Grahovac.

Pedofilja kao pojedinačno djelo ne postoji, ali postoji silovanje sa osvrtom na maloljetna lica, polno nasilje nad djetetom i iskorištavanje djece i maloljetnih lica za pornografiju. Iz MUP-a su potvrdili da Republika Srpska ima nisku stopu krivičnih dijela vezano za seksualne delikte, a da na godišnjem nivou bude do 15 silovanja. Formiranje registra se pokazalo kao dobra praksa u zemljama regiona. Najčešće su pedofili i povratnici u izvršenju ovih krivičnih dijela. I zato je u zaštiti djece i njihovih prava registar ključan.

Jelena Bojanić/Elta 1 HD

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA