Još 44 otkaza za radnike Banke Srpske!

484

Banka Srpske koja se nalazi u procesu likvidacije zaključila je ugovor o zaposlenju na određeno sa 59 zaposlenih, dok su zbog smanjenja troškova likvidacionog postupka bez posla ostala još 44 radnika.

Banka Srpske je na dan uvođenja privremene uprave zapošljavala 227 radnika, a nakon toga je radni odnos prekinulo 55 radnika na osnovu penzionisanja, sporazumnog raskida ili isteka ugovora o radu na određeno vrijeme. Poslije pokretanja likvidacije bez posla je ostalo još 69 radnika u filijalama, dok je sa 103 zaposlena u centrali banke u Banjaluci ugovor o radu bio produžen do kraja maja.

Agencija za bankarstvo RS je u svojstvu Nadzornog odbora Banke Srpske u likvidaciji krajem maja usvojila novi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova.

– Posao su zadržali radnici koji su potrebni za poslovanje banke u likvidaciji, a predviđeno je da se u narednom periodu vršimo dodatne analize potrebnog broja radnika – kaže likvidacioni upravnik Banke Srpske Petar Mićić.

On je istakao da je u toku popis i procjena vrijednosti imovine banke koja će biti ponuđena na prodaju, a od ostvarenog prihoda i naplate kredita biće isplaćeni depoziti iznad 50.000 KM koji nisu bili osigurani. Za to vrijeme Agencija za osiguranje depozita privodi kraju isplatu deponentima čiji su ulozi iznosili do 50.000 KM i za koje je garantovala u punom iznosu.

Mićić ističe da, osim isplate osiguranih depozita koja protiče bez problema, teče i prinudna naplata potraživanja od dužnika kojima su blokirani računi zbog kašnjenja u plaćanju dospjelih obaveza dužeg od 60 dana.

– Agencija za bankarstvo RS je izdala rješenja kojim su dužnicima blokirani računi, a ukupne mjere i očekivani efekti biće poznati u sljedećim mjesecima – kazao je Mićić podsjetivši klijenti banke da mogu plaćati dospjele rate kredita putem računa kod Unikredit banke.

Povjerioci banke su takođe obaviješteni da u roku od 60 dana od likvidacije banke prijave potraživanja, a nakon njegovog isteka biće utvrđena osnovanost njihovih prijava.

– Nakon tih 60 dana ćemo, prema propisima regulatora, sačiniti izvještaj o finansijskom stanju Banke Srpske u likvidaciji u kome će biti sadržan i cjelokupan plan likvidacije – kaže Mićić i dodaje da će nakon sačinjavanja ovog dokumenta imati više informacija o namirenju povjerilaca koji su imali neosigurane depozite u Banci Srpske.

Privremena uprava u Banci Srpske uvedena je 16. novembra prošle godine zbog neizvršavanja naloga Agencije za bankarstvo i pada kapitala ispod zakonskog minimuma.

Agencija je 27. aprila ove godine oduzela dozvolu za rad Banci Srpske i pokrenula proces njene likvidacije.

U banci je ostalo 149,5 miliona maraka depozita, a u potpunosti će biti namireno 14.100 depozitara koji su u banci držali 55,4 miliona KM. Deponenti koji su imali iznose veće od 50.000 KM biće namireni od prihoda od prodaje imovine banke i naplate kredita, ali je malo vjerovatno da će dobiti sav novac.

Isplaćen 44,71 milion KM

Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić kazao je da je juče do 14 časova isplaćen 44,71 milion KM za 7.308 deponenata Banke Srpske.

– Broj deponenata koji podižu novac opada jer većina njih zna da im je novac siguran pa ne žure u banku, a dio je i u inostranstvu pa možda ne mogu doći u predviđenom terminu – kazao je Nevjestić.

Isplata novca počela je 23. maja na šalterima Unikredit banke koja je izabrana za agenta i protiče bez najmanjeg problema.

Broj radnika u Banci Srpske:
227 na dan uvođenja privremene uprave
55 napustilo banku do likvidacije
69 ostalo bez posla nakon likvidacije
103 bilo zaposleno do 31. maja
44 ostalo bez posla nakon nove sistematizacije
59 trenutno zaposlenih

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA