Pozitivan revizorski izvještaj Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS

565

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske za 2015. godinu.

Finansijski izvještaji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2015. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja“, navodi se u Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Uz reviziju finansijskih izvještaja vršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonskim i drugim propisima, na osnovu čega je utvrđeno da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u svim materijalnim aspektima, u skladu sa propisima kojima su regulisane.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA