Odbrana: Narušeno Mladićevo pravo na pravično suđenje

620

Odbrana Ratka Mladića ocijenila je danas da bi čitav postupak protiv generala pred Haškim tribunalom mogao biti nepropisan zato što na sumiranju zaključaka sudija rade isti pravni saradnici koji su nedavno sačinili nacrt osuđujuće presude Radovanu Karadžiću.

Mladićevi branioci Branko Lukići i Miodrag Stojanović upozorili su na današnjem ročištu da Tribunal time krši pretpostavku Mladićeve nevinosti, kao fundamentalni pravni princip.

Odbrana je od Raspravnog vijeća stoga zatražila da potvrdi da “nijedna osoba koja je radila na presudi Karadžiću nije radila, niti radi, niti će raditi na presudi” Mladiću.

Branioci traže i garancije sudija da niko od pravnika koji su pisali presudu Karadžiću, “nije razmatrao pitanja u vezi sa predmetom” s pravnicima koji rade na presudi generalu Mladiću.

Odbrana traži i uvid u obavezujuće izjave koje je pravno osoblje potpisalo prije početka suđenja, kao i “detaljan opis drugih mjera koje je Easpravno vijeće preduzelo kako bi zaštitilo pravo optuženog na pravično suđenje i pretpostavku nevinosti, u svjetlu ove situacije”.

Bez ispunjenja tih zahtjeva, odnosno “ako su se trojica sudija možda već oslonila na rad pravnog osoblja koje je učestvovalo u pisanju presude Karadžiću, branioci generala Mladića zahtijevaju da cio postupak protiv Mladića bude proglašen nepropisnim (mistrial)”.

Tribunal je bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića (70), 24. marta ove godine, prvostepeno osudio na 40 godina zatvora, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, za terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i za uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Karadžić je oslobođen krivice za genocid u još šest bosanskih opština.

Generalu Mladiću (74) pred Tribunalom se sudi po identičnoj optužnici. Suđenje se bliži kraju, budući da je do kraja dokaznog postupka ostalo da odbrana pred sudije izvede još par svjedoka.

Na početku današnjeg podneska, Mladićeva odbrana navodi da je “nedavno saznala da veći dio pravničkog osoblja… koje je prethodno sačinilo nacrt presude Karadžiću sada radi u Raspravnom vijeću koje će izreći presudu Mladiću”.

“Odbrana je zabrinuta za sposobnost Raspravnog vijeća da poštuje pretpostavku nevinosti”, kao i zbog “uticaja na nepristrasnost suda”, zato što su “iste osobe koje pišu prvi nacrt presude” Mladiću “već načinile nacrt osuđujućih zaključaka” u procesu Karadžiću.

Mladićevi branioci izrazili su u podnesku i zabrinutost da je “prebacivanje osoblja” iz Karadžićevog u Mladićev predmet “uticalo na sposobnost sudija da nepristrasno odlučuju… čime je narušeno (Mladićevo) pravo na pravično suđenje”.

Iz tog razloga Mladićeva odbrana je postavila pitanje “može li sudija ostati nepristrasan uprkos preduvjerenjima koje ima njegovo pravničko osoblje”.

Tim prije što je, po odbrani, general Mladić “već osuđen presudom Karadžiću”, zato što je u toj presudi utvrđeno da je i Mladić bio učesnik u četiri udružena zločinačka poduhvata, kao i da je “dijelio zajedničku namjeru da trajno ukloni bosanske Muslimane i Hrvate sa teritorija na koje su bosanski Srbi polagali pravo”.

Odbrana podsjeća i da je, po presudi Karadžićću, general Mladić uložio “napore da pojača granatiranje i snajperisanje grada tokom cijelog sukoba u Sarajevu”, kao i da je “imao namjeru da uzme kao taoce” pripadnike UNPROFOR-a.

Presudom Karadžiću, za Mladića je utvrđeno i da je “namjeravao da ubije svakog vojno spospobnog muškaraca, bosanskog Muslimana, iz Srebrenice te da nasilno ukloni žene djecu i starce. Te namjere su bile jednake namjeri da uništi bosanske Muslimane u Srebrenici”.

“To su direktni nalazi o Mladićevoj krivici koje su donijele iste osobe koje će sačiniti nacrt presude koja će mu biti izrečena. Uznemiravajuće je i pomisliti da su, u predmetu ovakvog značaja i obima, osobe koje su već donijele tako značajne i negativne nalaze, prije vremena presuđujući optuženom (Mladiću), sada pozvane da pomognu u pripremi presude u njegovom predmetu”, zaključili su generalovi branioci.

Odluku o zahtjevu odbrane doneće tročlano Raspravno vijeće kojim predsedava sudija Alfons Ori.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA