Vlada RS: Skuplja putarina na auto-putu Gradiška-Banjaluka

643

Vlada Srpske donijela je danas Uredbu o izmjeni Uredbe o visini putarine na izgrađenoj dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka kojom se povećavaju cijene putarine za sve kategorije vozila za iznos poreza na dodatu vrijednost.

Cijena putarine za putnička vozila iznosiće 2,5 KM, za putnička vozila sa prikolicom pet KM, za autobuse i kamione sedam KM i za autobuse i kamione sa prikolicom 12 KM.

Povećanje cijena iniciralo je Javno preduzeća “Autoputevi Republike Srpske”, jer je uvršteno u PDV sistem, čime je postalo obveznik po osnovu te vrste poreza, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Usvajanje zakona bi urušilo uspostavljeni RTV sistem

Vlada Republike Srpske nije prihvatila Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radio-televizijskom servisu BiH, jer bi njegovo usvajanje urušilo uspostavljeni Javni radio-televizijski sistem BiH i funkcionisanje Radio-televizije Republike Srpske kao javnog servisa Srpske.

Vlada traži od Savjeta ministara BiH da u proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na način naplate RTV takse i raspodjele prikupljenih prihoda, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Novo zaduženje RS – za Socijalni program stambenog zbrinjavanja

Vlada Republike Srpske prihvatila je zaduženje Republike od pet miliona evra prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope za Socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH – Republici Srpskoj, koji sprovodi Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske.

Kreditna sredstva namijenjena su za kupovinu, izgradnju ili proširenje prve stambene jedinice u slučaju proširenja porodice za mlade pojedince ili parove sa djecom ili bez djece, koji imaju do 35 godina i pojedince ili parove sa visokom stručnom spremom ili parove bez starosnog ograničenja.

Kreditna sredstva prenose se na IRB koja će na osnovu finansijskih posrednika plasirati sredstva, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s janvošću.

Na ovaj način biće omogućeno proširenje kruga korisnika stambenih kredita IRB-a putem zasebne kreditne linije i na samce i visokoobrazovane bračne parove, koji imaju više od 35 godina.

U posljednjih pet godina IRB je po ovoj kreditnoj liniji godišnje plasirao između 30 i 35 miliona KM, a sa stanjem na dan 30. septembar 2015. godine, udio stambenih kredita IRB u ukupnim stambenim kreditima bankarskog sistema Republike Srpske iznosio je 43,4 odsto, što potvrđuje ovu banku kao najznačajnijeg pojedinačnog finansijera stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.

Posljednjih godina, tražnja za ovim kreditnim proizvodom premašila je raspoloživa sredstava za ove namjene, tako da će se kreditnim zaduženjem prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope obezbijediti nedostajuća sredstva, koja će omogućiti rješavanje stambenog zbrinjavanja socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Republiku Srpsku.

Usvojen Republički akcioni plan

Vlada je danas usvojila i Republički akcioni plan realizacije preporuka Evropske komisije iz izvještaja o BiH za 2015. godinu za period januar-avgust ove godine, kojim se zadužuju nadležni republički organi uprave da, radi efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija, postupaju u skladu sa Akcionim planom, te da o njegovoj realizaciji blagovremeno obavještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju zadužuje se da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srpske, izradi kvartalne izvještaje o realizaciji Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz izvještaja o BiH za 2015. godinu za period januar-avgust 2016. godine i dostavi ih Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Vlada je upoznata i o informaciji o potencijalima livada i pašnjaka u brdsko planinskom području Republike Srpske i usvojila informaciju o radovima u poljoprivredi i podsticajnim mjerama za proljećnu sezonu ove godine, u kojoj se izražava podrška mjerama i aktivnostima koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usmjerenim na dinamiziranje tekućeg i dugoročnog razvoja agrarnog sektora Srpske.

Navedeno ministarstvo zadužuje se da i u ovoj godini obezbijedi prodaju regresiranog dizel goriva, za proljećne i jesenje radove u poljoprivredi u količini od 100 litara po hektaru.

Ministarstvo se zadužuje i da prati zasnivanje novog proizvodnog ciklusa i blagovremeno informiše Vladu o toku i efektima preduzetih mjera.

Vlada je usvojila i informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za prethodnu godinu i informaciju o Programu ekonomskih reformi BiH za period 2016-2018. godina.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA