Sporazum o saradnji između BiH i Europola

544

Savjet ministara BiH utvrdio je danas na sjednici u Sarajevu Prijedlog sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i Kancelarije Evropske policije (EUROPOL).

Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da se na ovaj način uspostavlja saradnja EUROPOL-a i BiH da bi se podržale zemlje članice EU i BiH u sprečavanju i borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala, prvenstveno putem razmjene informacija.

Prijedlog sporazuma biće dostavljen Predsjedništvu BiH u dalju proceduru, a za potpisnika u ime BiH predložen je ministar bezbjednosti Dragan Mektić.

Savjet ministara BiH primio je k znanju informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period od januara do decembra 2015. godine, u kojoj se navodi povećanje ekonomskih aktivnosti od oko tri odsto u odnosu na 2014. godinu.

Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH da odmah objavi novu odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila te će kontinuirano pratiti mjere propisane ovom odlukom.

Savjet ministara BiH prihvatio je inicijativu Ministarstva finansija i trezora BiH i odredio delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja kreditnog sporazuma sa Kuvajtskim fondom za arapski ekonomski razvoj (KFAER), od 50 miliona evra za finansiranje izgradnje autoputa na Koridoru “Pet ce”, dio poddionice Klopče – Donja Gračanica.

Na sjednici je prihvaćena inicijativa i određena delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora broj jedan o amandmanu na ugovor o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), čime će biti obezbijeđeno dodatnih šest miliona evra zajma, uz ranije odobrenih 16,5 miliona evra, za nastavak izgradnje drugog dijela projekta “Južne longitudinale”.

Savjet ministara BiH utvrdio je i Prijedlog sporazuma sa Vladom Makedonije o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donesena je odluka o dodjeli na korištenje kancelarija, površine 370 metara kvadratnih u Ulici Mehmeda Spahe 16 u Sarajevu, Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH za potrebe smještaja njenih organizacionih jedinica.

Besplatnu aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.

NEMA KOMENTARA